Brief aan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief aan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: samenwerking in (vorming) regionale adviescentra

Het in februari verschenen SER advies 'Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren, een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet' is met basisinput vanuit verschillende stakeholders tot stand gekomen. Het geeft een goede denkrichting voor het praktisch in beweging zetten en houden van de arbeidsmarkt d.m.v. de inzet van regionale adviescentra. Wij stuurden het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief dat wij graag meedenken en onze kennis en ervaring delen over hoe je mensen (proactief) op hun talenten en competenties kunt inzetten en aan 't werk kunt krijgen en houden. 

Klik hier voor de brief.