Brancheoverleg UWV-OVAL-Noloc

Circa vier keer per jaar vindt dit overleg plaats. Diverse onderwerpen rondom jobcoaching en het inkoopkader komen aan bod. Op 28 september was er weer een brancheoverleg.

Dienstverlening-bezetting van UWV in het kader van corona

Conform het RIVM beleid wordt de dienstverlening via MS Teams en beperkt persoonlijk gedaan. Dit is mede afhankelijk van de klant en de UWV-medewerker.

Naar werk trajecten

Vraag: Noloc geeft aan dat trajecten met twee maanden verlengd zijn en dus over het algemeen meer uren kosten, terwijl de resultaten in verschillende sectoren niet gehaald kunnen worden. Is het mogelijk dat de financiering van deze trajecten van 60-40% naar 80-20% gaat (vergelijkbaar met Werkfit) over de trajecten van het afgelopen half jaar?

Antwoord: UWV geeft aan dat dit momenteel niet aan de orde is. Indien meer uren nodig zijn, kan een bijstelling worden besproken, zolang nog niet het maximale urenaantal is bereikt. Mocht de klant niet naar een bedrijf durven/willen komen en dat wel noodzakelijk is voor de dienstverlening, kan er contact worden opgenomen met de adviseur dienstverlening, teneinde in gezamenlijk overleg te besluiten of de re-integratiedienst moet worden beëindigd en het resultaat moet worden bijgesteld. Een individuele benadering blijft zeer belangrijk.

Succespercentages werkfit maken en naar werk

Vraag: Voor de meetperiode die liep tot 1 januari 2020 mag het plaatsingspercentage in de verbeterperiode maximaal 20% onder dit percentage liggen. Noloc en OVAL maken zich  zorgen over signalen dat bedrijven moeite hebben hieraan te voldoen vanwege corona. Herkent het UWV deze signalen? Wat is mogelijk?

Antwoord: Het percentage van 20% is vanaf 1-1-2020 gewijzigd naar 15%. UWV heeft slechts enkele van deze signalen ontvangen en omdat iedereen dezelfde problemen heeft, en het gaat om het gemiddelde resultaat van de bedrijven, kunnen de resultaten van de bedrijven prima met elkaar vergeleken worden. Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe meetperiode gestart die loopt tot 1 januari 2021. De marge mag daarbij maximaal 15% zijn.

Vraag: Door corona zijn er grote verschillen in sectoren en plaatsingsmogelijkheden. Een aanscherping van de marge is niet op zijn plaats. Is verruiming van de marge mogelijk?

Antwoord: Een aanscherping is niet aan de orde is en ook geen verruiming. Wel zal aan het eind van het jaar bekeken worden hoe dit is gegaan en er bijstellingen moeten worden toegepast.

Re- integratieondersteuning

Vraag: Overweegt het UWV/de politiek, gezien de oplopende werkloosheidsaantallen, al re-integratieondersteuning in te zetten voor de WW populatie?

Antwoord: UWV zet hier niet op in. Wel zijn er scholingsmogelijkheden via UWV voor de WW-populatie (kansberoepenlijst).