Boek Loopbaan theorieën en modellen voor de praktijk

Wij willen je graag attenderen op een nieuw, interessant en belangwekkend boek: ‘Career Theory and Models at Work: Ideas for Practice’, geredigeerd door Nancy Arthur, Roberta Neault en Mary McMahon. Doel van dit boek is een inspirerend en praktisch bruikbaar overzicht te bieden van theorieën en modellen op het gebied van loopbaanontwikkeling. Het werk levert een bijdrage aan het overbruggen van de kloof tussen theorie en praktijk die ons vakgebied van oudsher dwars zit.

De opzet van het boek is uniek. De auteurs verbinden theorieën en modellen aan daaruit afgeleide werkmethoden die innovatief en praktisch bruikbaar zijn. Een en ander wordt steeds toegelicht aan de hand van een casus uit de praktijk.

Het boek bestaat uit 43 hoofdstukken. Zestig auteurs van over de hele wereld werkten eraan mee. Nederland is vertegenwoordigd in de personen van Reinekke Lengelle, Frans Meijers, Tom Luken, Albert de Folter en Gert van Brussel.

Het boek levert professionals op het gebied van loopbaanontwikkeling veel ideeën om in de praktijk toe te passen. Voor studenten biedt het boek een reservoir van zowel oudere als (gloed)nieuwe theorieën en modellen, stevig gekoppeld aan hun bruikbaarheid in de praktijk.

Meer informatie over het boek biedt de webpagina http://www.ceric.ca/theories . Het boek is in het werkveld enthousiast ontvangen. Het document ‘Praise for Career Theories and Models at Work- Ideas for Practice’ citeert een aantal lovende, internationale reacties. Enkele citaten: “A fantastic, comprehensive and significant contribution to the field of career development. […] This book is exactly what we needed […] A treasure trove of resources to stimulate the imagination of any career development practitioner.” Wij hopen dat het ook in Nederland professionals zal inspireren tot vernieuwende praktijken.

We bevelen dit boek graag aan voor nadere bestudering, discussie en ter inspiratie.