Bijeenkomst Platform Noloc Kennisprofessionals

Op 14 oktober kwam het Platform Noloc Kennisprofessionals (online) bijeen en sprak met elkaar over het promotieonderzoek van promovendus Daniel Kooistra over duurzame loopbaanontwikkeling, het belang van individuele regie voor succesvolle stappen in werk en loopbaan en wat er op de onderzoeksagenda zou moeten komen.

Het Platform Noloc Kennisprofessionals bestaat nu bijna twee jaar. De aangesloten Kennisprofessionals beschikken vanuit verschillende disciplines over deskundigheid en passie om bij te dragen aan de ontwikkeling van de loopbaanprofessie. Zij delen hun kennis en inzichten, adviseren het bestuur en de commissies en dragen zo actief bij aan de ontwikkeling van Noloc en haar leden.

Zelfinitiatief en duurzame loopbaanontwikkeling

Het promotieonderzoek van Daniel Kooistra is bij uitstek een voorbeeld dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het vak: het verkrijgen van diepere en beter onderbouwde inzichten in de opbrengsten van loopbaanmanagement (gericht op duurzame ontwikkeling van loopbanen). Kooistra sprak met de Kennisprofessionals onder meer over de vraag wat meer effect sorteert: zelfinitiatief of ondersteuning vanuit de organisatie bij loopbaanontwikkeling. Eerste aanwijzingen zijn dat vooral zelfinitiatief, dus regie vanuit het individu de kans op duurzame loopbanen vergroot. Regelmatig bezig zijn met je werk en de toekomst daarvan is uitermate belangrijk. Met name als deze reflectie resulteert in concrete acties, zoals het bezoeken van relevante congressen, het onderhouden van een goed netwerk, bij- of omscholing en ondersteuning van een loopbaanprofessional.

Daniel Kooistra zelf kijkt met tevredenheid terug op de (online) bijeenkomst:

“Ik ben onder de indruk van de verzameling experts die Noloc bij elkaar heeft gekregen. Het was voor mij dan een groot genoegen om eens te sparren met de leden van de Kennisprofessionals. De input (modeling en via de chat) heeft me nu al op het spoor gezet van een aantal zeer interessante leads om op te pakken en is zodoende al onmiddellijk verrijkend voor mijn onderzoek.”

2021: wendbaarheid

Ruerdje van Mierlo, programma manager van de Kennisprofessionals, is alweer bezig met het programma van 2021. Het thema is ‘wendbaarheid’ en richt zich op de vraag: wat is nodig om succesvol te kunnen veranderen? Professor Karen van Dam bijt in maart 2021 de spits af en zal met de leden in dialoog gaan over de belangrijkste conclusies uit haar onderzoek.

Wil je meer weten over de Kennisprofessionals? Kijk dan hier.

En heb je ideeën over wat er verder op de onderzoeksagenda zou moeten komen van universiteiten en hogescholen? Laat het ons weten.