Betaalspecificatie Wajongers online

Betaalspecificatie Wajongers online

Per 1 januari is de maximale uitkering van mensen met een Wajong-uitkering met arbeidsvermogen omlaag gegaan van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Half november heb ik u hierover via de mail geïnformeerd met het verzoek uw leden hierover te informeren. Sinds dit weekend kunnen de Wajongers hun betaalspecificatie inzien op MijnUWV en kunnen zij zien wat hun netto uitkering is. Wajongers moeten hiervoor met hun DigiD inloggen op MijnUWV. Dinsdag 23 januari betaalt UWV de Wajong-uitkering aan de Wajongers (De meeste banken hebben enkele dagen nodig om de uitkering bij te schrijven op de bankrekening). In de bijlage van deze email is als voorbeeld een geanonimiseerde betaalspecificatie opgenomen.

Sinds dit jaar is ook het uiterlijk van de betaalspecificatie aangepast. (https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/nieuw-uiterlijk-voor-betaalspecificatie-arbeidsongeschikten.aspx)

Als de Wajong-uitkering is verlaagd, dan kunnen sommige regelingen en toeslagen de Wajonger misschien helpen. Door de verlaging van de uitkering kan het bijvoorbeeld zo zijn dat hij/zij recht krijgt op een toeslag of een regeling. Op de volgende link leest u welke regelingen en toeslagen er zijn. Zie:

https://www.uwv.nl/particulieren/vragenwajong/ik-heb-wajong-2010/wajong-uitkering-vanaf-1-januari-2018/detail/gevolgen-voor-uw-wajong-uitkering-als-u-arbeidsvermogen-heeft/kan-ik-een-aanvulling-krijgen-op-mijn-uitkering

 

Bron: UWV