Bestuurlijk overleg UWV, Noloc en Oval

Op maandag 20 april vond het bestuurlijk overleg met UWV plaats. Twee keer vind dit overleg tussen directie van het UWV enerzijds en Oval en Noloc anderzijds plaats. Names Noloc nemen Ester Leibrand, als voorzitter van Noloc, en Maarten Freriks, als voorzitter van Team Marktontwikkeling, hier aan deel. Het overleg stond ditmaal geheel in het teken van de corona maatregelen en de consequenties die dat heeft voor de uitvoering van werkzaamheden en de instroom van nieuwe kandidaten. Een verslag van het overleg volgt nog, maar gezien de soms nijpende gevolgen die de ontwikkelingen ook voor sommige Noloc-leden hebben, hier alvast een korte terugkoppeling. 


Noloc en Oval hebben benadrukt hoe belangrijk het is dat UWV trajecten blijft inkopen, omdat de behoefte bij werkzoekenden juist nu erg groot is, en voorkomen moet worden dat re-integratiebedrijven nu omvallen. Vanuit UWV is het interne beleid dat inkoop gewoon doorloopt; dit wordt intern ook steeds gecommuniceerd naar alle vestigingen. En ook de interne cijfers van UWV laten zien dat dat zo is. Tot aan het paasweekend was er geen dip in de inkoop, zo blijkt uit hun cijfers die ze nog met ons gaan delen. Wel kunnen er wat verschuivingen hebben plaatsgevonden. Mogelijk wordt minder ingezet op modulaire diensten en Naar werk. Ook jobcoaching is minder uitvoerbaar nu, maar dat nam al af doordat er geen nieuwe wajong instroom is.
Mochten Noloc-leden toch een substantiële vermindering van instroom van nieuwe trajecten ervaren, en de indruk hebben dat de regionale vestiging anders omgaat met het gecommuniceerde beleid, dan verzoeken we je dat te melden bij marktontwikkeling@noloc.nl. Dan kunnen we dat in het volgende overleg onder de aandacht brengen van het UWV. Omdat de ontwikkelingen in deze periode snel kunnen gaan en grote impact hebben, zal het volgende bestuurlijk overleg in juni plaatsvinden.

 

Met vriendelijke groet,

Maarten Freriks