BEROEPSERKENNING EN CERTIFICERING WORDEN ÉÉN KEURMERK

PERSBERICHT

BEROEPSERKENNING EN CERTIFICERING WORDEN ÉÉN KEURMERK
Gezamenlijk keurmerk Register Loopbaanprofessional werkt waarde vermeerderend

Vanaf 1 juli 2020 is het voor iedere loopbaanprofessional mogelijk zichzelf te certificeren en de titel Register Loopbaanprofessional te mogen voeren. Om dit te realiseren hebben de beroepsvereniging Noloc en het CMI (Career Management Institute) de handen ineen geslagen. Nu nog hanteren ze afzonderlijke keurmerken; de stap is echter gezet naar het omvormen van de beroepserkenning van Noloc en het keurmerk Register Loopbaanprofessional van het CMI tot één nieuw keurmerk: Register Loopbaanprofessional.

Door Cick Geers


1+1=3
 ‘Simpel gezegd is het 1+1=3’, antwoordt Noloc voorzitter Ester Leibbrand op de  vraag naar de meerwaarde van één gezamenlijk keurmerk. ‘Zowel de beroepserkenning van Noloc als de huidige certificering van het CMI zijn waardevol en leveren een echte bijdrage aan het kwaliteitsniveau van onze beroepsgroep. Het nieuwe keurmerk gaat net even een stapje verder en verenigt het beste van beiden’. Herman Lamers, voorzitter van het CMI deelt deze mening. ‘Bij de insteek van één nieuw gezamenlijk keurmerk gaat het erom de totale beroepsgroep op de kaart te zetten’.

Einde aan de verwarring
Het positieve effect is volgens Herman Lamers tweeledig. ‘Voor de markt zal het duidelijker zijn wanneer ze te maken heeft met een echte loopbaanprofessional; door de toetsing en hoge kwaliteitseisen die gesteld gaan worden, borgen we de professionaliteit van ons vak. Een tweede aspect betreft de loopbaanprofessional zelf. Voor hem of haar heeft het nieuwe kwaliteitskeurmerk een waarde vermeerderend effect. Je bent aantoonbaar onderscheidend. Je kunt laten zien dat je je vak daadwerkelijk op een kwalitatief hoog niveau beheerst’.  Ester Leibbrand geeft aan dat de twee huidige uitingen verwarrend kunnen werken voor opdrachtgevers. Door hen wordt regelmatig de vraag gesteld waarom er twee ‘keurmerken’ voor één beroepsgroep zijn. ‘ Wat is nu wat en wat betekent dat? Ik durf te stellen dat de twee separate ‘keurmerken’ elkaar en ons vak verzwakten. Het nieuwe keurmerk schept duidelijkheid en is wat mij betreft dan ook een enorme stap voorwaarts en versterking voor het beroep van loopbaanprofessional’.

Op dit moment wordt door beide organisaties hard samengewerkt aan het inrichten en vaststellen van de certificatienorm. Het nieuwe keurmerk wordt per 1 juli 2020 effectief. Meer informatie over loopbaanontwikkeling is te vinden op de websites van Noloc (www.noloc.nl) en het CMI (www.cminl.nl)