Belangenbehartiging en Marktontwikkeling diversen september 2018

Belangenbehartiging en Marktontwikkeling diversen september 2018

De zomer is voorbij, er vliegt weer allerlei nieuws door onze mailbox. Hierbij een aantal interessante trends en ontwikkelingen alsmede subsidies, die Belangenbehartiging en Marktontwikkeling signaleerden.

Prinsjesdag

  • Gevolgen voor HRM. Klik hier.
  • Gevolgen voor personeels- en salarisadministratie. Klik hier.

Subsidies voor duurzame inzetbaarheid
Nog een drietal tranches te gaan voor bedrijven en instellingen in november 2018 en april 2019 (15 miljoen per tranche). Zie hier.
Voor regio’s en sectoren in oktober 2018 (25 miljoen).
Lees hier meer over alle tranches.

Aanpak krapte op de arbeidsmarkt, LevenLangOntwikkelen staat hoog op de agenda.
Het kabinet ziet de krapte als een kans om structurele aandachtspunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Daarom wil het kabinet onder andere meer werken aantrekkelijker maken. Ook zet ze zich in om de matching tussen werkgevers, werkzoekenden, UWV en gemeenten te verbeteren. Dit geldt ook voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast staat het stimuleren van leven lang ontwikkelen hoog op de agenda. Net als het investeren in persoonlijke dienstverlening van werkzoekenden en begeleiding van groepen die moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt, zoals 55-plussers, mensen met een migratieachtergrond of een arbeidsbeperking. Lees hier meer. Wij kijken uit naar de wijze waarop het kabinet dit met de sociale partners en ministeries vorm gaat geven. Wij zullen daar waar we kunnen input geven en houden je op de hoogte.

Hartelijke groet,
Marjolein Hins
namens Belangenbehartiging en Marktontwikkeling