Aparte paden na 9 succesvolle jaren - door Marjolein Hins

Op 1 april aanstaande zullen Noloc en ik afscheid van elkaar nemen. Dat is een moment om bij stil te staan. Kijkend naar de mooie dingen die zijn gerealiseerd gedurende onze periode samen op een reis die voor mij al 20 jaar duurt en voor ons beiden verder gaat.

Doelen Noloc én samenleving bereikt: Leven Lang Ontwikkelen
Door de missie gedreven om (persoonlijke) ontwikkeling onder de aandacht te brengen, en daarmee de samenleving economisch en sociaal beter te maken, kwam ik in 2011 bij Noloc terecht. Perry Filippini en Tibert Lagarde trokken namens het voormalige bestuur iemand aan die Noloc op de kaart kon zetten bij beleidsmatige en institutionele partijen in de arbeidsmarkt. Onze missies vielen daarmee samen en ik ging voor Noloc aan de slag als belangenbehartiger.

Het huidige bestuur zette de ingeslagen weg voort en na 9 jaar is het doel bereikt: loopbaanadvies en Noloc zijn bekend en het kader voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) staat!

Contacten met ministeries, SER en tal van partijen en (internationale) onderzoekprojecten zijn een feit. Zaken zijn praktisch gemaakt, het Ontwikkeladvies is neergezet, de SLIM-regeling gestart en STAP-budget en flankerend ontwikkeladvies staan in de steigers. Een mooi moment om afscheid te nemen en beiden een volgende fase in te gaan.

Volgende fase: Collectief Ontwikkelen en Wijzer Ontwikkelen
Het is tijd voor mij om verder te bewegen. Leven Lang Ontwikkelen staat op de kaart en mijn ingezette pad vanaf 2000 gaat verder, breder dan loopbaan en LLO. Verder om Collectief Ontwikkelen en Wijzer Ontwikkelen (waar LLO en Collectief Ontwikkelen hand in hand gaan) te gaan realiseren. Hopelijk weer net als Leven Lang Ontwikkelen samen met alle intrinsiek betrokken mensen binnen Noloc en het publiek en private OntwikkelRijk netwerk (het ecosysteem dat ik opbouwde in de overige jaren en uren dat ik niet bij Noloc werkte).
We hebben het effect van Collectief Ontwikkelen in de praktijk laten zien met elkaar, door te zorgen dat Leven Lang Ontwikkelen niet meer is weg te denken uit het regeringsbeleid. Bedankt daarvoor!

Bedankt allemaal
Graag dank ik een aantal mensen en partijen in het bijzonder, die de diverse resultaten hebben helpen bereiken. Zonder hen was dit er nu (nog) niet geweest.

Noloc collega’s en leden
Natuurlijk Tibert Lagarde die mij inhuurde in 2011 en er volledig op vertrouwde dat ik onze doelen ging halen. Wij hebben fijn samengewerkt, hij als voorzitter van ondernemersbelangen en bestuurslid binnen Noloc. Ook al deed ik soms onorthodoxe, nieuwe dingen, hij herkende mijn menselijke en maatschappelijke aanpak en wist altijd ruimte te creëren binnen het bestuur om hier in mee te gaan. Iets dat Ester Leibbrand, die de voorzittershamer van Perry Filippini overnam in 2012, volledig omarmde. Naast hen (voormalig) bestuurs- en commissieleden met wie ik veel samenwerkte (binnen en buiten Noloc). Denk aan: Maarten Freriks (Marktontwikkeling en Toekomst van Werk groep), Jeroen Bregman en Irani Otten (tijdens de opstartfase van het Ontwikkeladvies resp. team Ontwikkeladvies), Connie van der Zwan (Ontwikkeling en Professionalisering en team Ontwikkeladvies) en Marlies van Venrooij (Noloc lid, Ontwikkelvoucher, hoofdredacteur LoopbaanVisie die over alle ontwikkelingen goede artikelen plaatste, team Ontwikkeladvies en mede-oprichter OntwikkelRijk).

Ook niet te vergeten collega’s Marea de Bruijn met wie ik hard werkte aan MMM (project Jetta Klijnsma/Jobcoaching) en Angelic Bloemberg (PR) en Hester, Jeroen L. en Shireen van MOS (Week van de Loopbaan) naast alle leden die met mij sparden in de jaren en ons essentiële praktische info deelden.

OntwikkelRijk netwerk
Onze successen hebben wij kunnen behalen omdat ik ook mensen buiten Noloc betrok, die met ons mee gingen doen en ik de doelstelling op een hoger maatschappelijk niveau bracht dan het Noloc belang alleen. Dit gebeurde vaak samen met het OntwikkelRijk netwerk. Door onze krachten te bundelen bereikten we impact en versterkten we elkaar over en weer.

De ontwikkelrijke mensen die extra stappen zetten en hun netwerk en kennis deelden waren bijvoorbeeld wetenschappers als Judith Semeijn, Marinka Kuijpers en Beatrice van der Heijden van de OU (die met OntwikkelRijk en Noloc de definitie voor LLO maakten) en Paul de Beer van de UvA. Erwin Holterhues (adviseur arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen en expert duurzame inzetbaarheid bij VACO), de man die het eerste Ontwikkelvoucher binnen zijn branche inrolde samen met CAO partners. Zij werkten naast gerenommeerde ambassadeurs met praktijk, wetenschap en beleidservaring mee aan het schrijven van een document waarmee we Leven Lang Ontwikkelen hebben laten landen in beleid- en wetenschapskringen.

Alle (beleids)mensen binnen ministeries en institutionele omgevingen en wetenschap, die ik hier niet verder met naam en toenaam zal noemen, mogen zeker niet vergeten worden.  Tevens de innovatieve ondernemers, die actief zijn in ons netwerk en altijd bereid beleid en wetenschap te toetsen aan de dagelijkse praktijk. We zijn met zoveel mensen die graag werken aan een duurzaam en sociaal Nederland. Zij werk(t)en allemaal mee en we vormen een groot ecosysteem.

Krachten blijven bundelen
Kortom, veel meegemaakt en gedaan en ik kijk er met veel plezier op terug hoe wij onze krachten hebben gebundeld. Vanaf 1 april dus niet meer namens Noloc, onze wegen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs lopen echter ook naast elkaar verder. Voor mij vanuit OntwikkelRijk, SDG Facilitators en StroomversnellingArbeidsmarkt. Laten we onze krachten blijven bundelen!

Hartelijke groet, dankjewel en tot ziens,
Marjolein Hins