Agile: de toekomst van loopbaanadvies?

Is Agile de toekomst van loopbaanadvies? Of een hype die binnenkort weer vergeten is? De term Agile zorgt al geruime tijd voor reuring in de ICT en vindt ook haar weg binnen de loopbaanprofessie. Wat is Agile en is het iets wat jouw loopbaanadviestrajecten kan verrijken? De Universiteit Utrecht en WorkBoost doen hier onderzoek naar en zijn op zoek naar 20 loopbaanadviseurs die graag willen meedoen aan een experiment gedurende twee maanden.

Update: inmiddels zijn er ruim voldoende deelnemers voor het onderzoek. Hartelijk dank voor de enthousiaste reacties!

Waar komt Agile vandaan?

Begin 2001 kwamen 17 IT-experts bij elkaar om een belangrijk onderwerp te bespreken: waarom is het zo lastig om softwareontwikkeling binnen budget, binnen de afgesproken tijd en met hoge klanttevredenheid te leveren? Ze kwamen tot de conclusie dat traditionele projectmanagement niet wendbaar, ofwel agile, genoeg is om met de complexiteit en veranderlijkheid van IT-projecten om te gaan. Zo ging bijvoorbeeld waardevolle tijd en budget verloren aan het schrijven van documentatie en het herschrijven van software door veranderingen in klantbehoeften. Als oplossing formuleerden ze een nieuwe visie, het Agile Manifesto: een visie op projectmanagement waarbij de nadruk ligt op:

  • het hebben van een (minimaal) werkend product in plaats van uitgebreide documentatie over een product,
  • iteratieve ontwikkeling in korte cycli in plaats van het volgen van een vooraf uitgewerkte planning en
  • betrokkenheid van alle stakeholders in het gehele proces in plaats van intensief contact aan de voor- en achterkant van een project.
De kracht van Agile

In de afgelopen 20 jaar heeft Agile zich bewezen. Organisaties in de software-industrie melden dat zij betere resultaten hebben, sneller nieuwe producten in de markt introduceren en een verhoogde motivatie en productiviteit binnen hun IT-teams ervaren.

Ook in niet-software gerelateerde projecten wordt het Agile gedachtegoed al meer gebruikt. Denk hierbij aan projecten die zich richten op transformatie en innovatie. Is dit een indicatie dat het tijdperk van de traditionele manier van projectmanagement aan haar einde komt? De wetenschap geeft hier nog geen uitsluitsel over. Wel is duidelijk dat sommige projecten zich beter lenen voor Agile, terwijl anderen dat niet doen.

Wanneer komt Agile het best tot haar recht? Net zoals de oorsprong van het Agile Manifesto, overtroeft Agile andere vormen van management bij projecten waarbij veel onzekerheid is, nauwe samenwerking met de stakeholders van het project mogelijk is en het projectteam gewend is om autonoom te werken.   

Agile en Loopbaanadvies

Gegeven dat loopbaanadviestrajecten (en andere vormen van ontwikkeltrajecten) vaak complex en onzeker zijn, lijkt het Agile gedachtegoed goed aan te sluiten. Sterker nog, tot op een zeker hoogte zijn de loopbaantrajecten al Agile:

  • voortgangsgesprekken hebben een terugkerend karakter (cyclisch),
  • wat er besproken wordt vormt de basis voor de vervolgstappen (iteratief leren en ontwikkelen) en
  • er is nauw contact met de stakeholders (de coachklant, de loopadviseur en waar nodig de organisatie).

Echter, we kunnen nog niet spreken dat loopbaanbegeleiding echt Agile is ingericht. Zo vindt bijvoorbeeld voortgangsmonitoring in het algemeen niet plaats op basis van kort cyclische (dagelijkse) experimenten en vervolgstappen worden niet bepaald vanuit meerdere relevante databronnen. Gegeven de belangrijke rol van deze punten voor het succes van Agile projectmanagement, is het interessant om te onderzoeken hoe we deze ontbrekende punten laagdrempelig kunnen ontsluiten in loopbaanadviestrajecten en in hoeverre dit de kwaliteit en snelheid van loopbaantrajecten verbetert. 

Onderzoek

De Universiteit Utrecht en WorkBoost doen momenteel onderzoek naar het bovenstaande. Lijkt het je interessant om bij te dragen aan het onderzoek en te leren hoe je als  loopbaancoach meer Agile kan werken? Bekijk in onderstaand informatieblok wat er van je verwacht wordt en meldt je aan bij dr. Jason Gawke (j.c.l.gawke@uu.nl).


EXPERIMENTEER MET AGILE LOOPBAANADVIES
Om te onderzoeken hoe Loopbaanadvies verrijkt kan worden met het Agile gedachtegoed zoekt de Universiteit Utrecht maximaal 20 loopbaanadviseurs voor een periode van 2 maanden. Binnen dit onderzoek testen we de effectiviteit van een app (WorkBoost).

WAT WORDT VERWACHT
De deelnemers zullen gedurende 2 maanden drie coachklanten Agile coachen met de WorkBoost app. Deelnemers worden begeleid in hoe zij hun coachklanten kunnen activeren met kleine uitdagingen, kennistesten en monitoringsvragen sturen over een onderwerp naar keuze. De data van de coachklanten wordt wekelijks teruggekoppeld in een overzichtelijke Excel. Verwacht wordt om de data te gebruiken als voeding voor de voortgangsgesprekken met coachklanten. Daarnaast wordt gevraagd aan deelnemende loopbaanadviseurs om deel te nemen aan een workshop over “Agile en Loopbaan advies” en aan twee klankboordgroepen om ervaringen te delen.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG
Deelnemende adviseurs krijgen de workshop “Agile en Loopbaan advies” over hoe het Agile gedachtegoed het best tot zijn recht komt in loopbaantrajecten en hoe de WorkBoost app je daarin kan ondersteunen. De kosten voor de workshop en het gebruik van de WorkBoost app gedurende de onderzoeksperiode worden volledig gedekt.

CONTACT
Wil je meer informatie over het onderzoek of meedoen? Neem dan contact op met Dr. Jason Gawke via j.c.l.gawke@uu.nl