Afscheid bestuursleden

Op 15 mei was het zover: afscheid van de bestuursleden die weer zoveel voor Noloc hebben betekend.

Henri Gesink is zeven jaar secretaris van Noloc geweest en stond samen met de penningmeester en de voorzitter midden in alle bewegingen van Noloc. Samenwerken stond altijd op nummer 1 voor Henri en dat leverde hem de bijnaam ‘Wingman’ op: altijd rustig, verstandig, oog voor detail en aandacht voor de processen.

Naast Henri namen ook Irani en Ruerdje afscheid. Irani Otten kwam in 2016 naar het bestuur, nadat ze daarvoor enkel jaren in de ledenraad had gezeten. Een echte rot in het bestuursvak inmiddels. Als algemeen bestuurslid was ze altijd zorgvuldig, bedachtzaam en had oog voor de markt. Haar talent zat hem in vanuit verschillenden perspectieven kijken naar mogelijke oplossingen. Heel waardevol! Ruerdje van Mierlo hield ons, ook vanaf 2016 als gedreven algemeen bestuurslid gefocust op de waarde van de beslissingen vanuit de meerwaarde voor leden. Ook was ze vaak de initiator van creatieve processen en hield ze van een scherp debat.

Dank jullie wel, voor alles wat jullie voor Noloc betekend hebben, zowel van het bestuur als namens de ledenraad. Er volgt nog een afscheidsetentje.

Heb jij interesse in een algemene bestuursfunctie en wil samen met ons de vereniging vormgeven? Laat het ons weten!