Actuele veel gestelde vragen ontwikkeladvies

Op 1 februari is er een mail gestuurd naar de leden die ontwikkeladvies aanbieden. Een aantal veel gestelde vragen op social media werden daarin toegelicht. Er kwamen naar aanleiding van die mail een aantal nieuwe vragen binnen, met name over de trajecten van augustus. Lees de antwoorden op deze en andere veelgestelde vragen hier nog even na.

  1. Komt er in het voorjaar van 2021 weer een nieuwe tranche van ontwikkeladviezen?
  2. Waarom is er sinds eind 2020 vertraging bij de vaststelling van aanvragen? Inmiddels merken wij overigens gelukkig dat er schot zit in de verwerking.
  3. Is het mogelijk om de ontvangen registratiecode te gebruiken voor een andere deelnemer? Let op: dit geldt ook voor de trajecten van de eerste tranche in augustus
  4. Hoe zit het precies als een deelnemer voor de start van het traject van loopbaanadviseur wisselt? Kan de ‘nieuwe’ loopbaanadviseur het registratienummer van de deelnemer aanhouden?
  5. Ik zou de arbeidsmarktscan of ondernemersscan liever later in het traject inzetten. Mag dat ook?
  6. Wanneer moeten subsidieaanvragen uiterlijk ingediend zijn? Let op: deze datum geldt ook voor de trajecten van de eerste tranche in augustus
  7. Welke ondertekening is vereist op de formulieren?
1. Komt er in het voorjaar van 2021 weer een nieuwe tranche van ontwikkeladviezen?

Wij hebben vernomen dat er loopbaanadviseurs zijn die weer een nieuwe lijst met kandidaten aanleggen voor een mogelijke nieuwe tranche van gratis ontwikkeladviezen in het voorjaar van 2021. Ook krijgen we signalen dat mensen wat afwachtend zijn om een loopbaanadviseur in te schakelen vanwege de verwachting van meer gratis ontwikkeladvies. Het ministerie zegt hierover het volgende: 'Op dit moment zit er geen nieuwe tranche ontwikkeladviezen in het vat. Mogelijk wordt er gedoeld op een nieuwe regeling: een regeling voor subsidies voor samenwerkingsverbanden in sectoren om maatwerktrajecten aan te bieden. die maatwerktrajecten kunnen bestaan uit scholing, ontwikkel- of loopbanadviezen en begeleiding. Dat wordt wel een heel andere regeling met heel andere opzet dan de regeling voor ontwikkeladviezen (zo moeten samenwerkingsverbanden binnen een sector bijvoorbeeld een projectplan maken en zelf een maatwerktraject opzetten waarvoor vervolgens subsidie aangevraagd kan worden). We kunnen ons voorstellen dat hierop gedoeld wordt.'

Daarnaast is de STAP-regeling in ontwikkeling. Met de STAP-regeling komt vanaf 2022 voor iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt een individueel ontwikkelbudget binnen handbereik. Het STAP-budget vraagt om een volledig nieuw uitvoeringssysteem waarmee het individu op eenvoudige wijze zelf publieke financiering van scholing kan gaan aanvragen.

In aanvulling op het STAP-budget wordt op dit moment het Ontwikkeladvies STAP verder uitgewerkt. Bedoeling is dit ontwikkeladvies structureel beschikbaar te stellen aan mensen die meer ondersteuning nodig hebben, zoals laagopgeleiden of ouderen.

2. Waarom is er sinds eind 2020 vertraging bij de vaststelling van aanvragen?

Van verschillende kanten kregen we het signaal dat de termijn voor het vaststellen van het ontwikkeladvies en daarmee de uitbetaling van subsidies aardig kan oplopen. Met alle gevolgen van dien voor vooral kleine ondernemers. Hoewel het bekend is dat het ministerie voor de verwerking een termijn hanteert van maximaal 13 weken, kan dit voor jou als ondernemer grote financiële impact hebben.

We hebben het signaal opgepikt en contact opgenomen met het ministerie. Dat bevestigt dat het voor een ondernemer inderdaad een lang traject kan zijn. De vertraging is ontstaan door de jaarafsluiting bij UVB (Uitvoering Van Beleid). De verwerking van aanvragen en betalingen heeft daardoor drie weken stilgelegen. Heel vervelend als jou dit direct treft. Het ministerie laat weten dat er op dit moment weer volop aanvragen worden verwerkt en dat er alles aan wordt gedaan om veel eerder dan 13 weken aanvragen te verwerken.

We realiseren ons dat je een lange adem nodig hebt. En adviseren je dan ook om je goed te laten adviseren door je financieel adviseur, je boekhouder of accountant, hoe je (eventuele) betalingsverplichtingen slim en fiscaal verantwoord anders kunt organiseren.  

3. Is het mogelijk om de ontvangen registratiecode te gebruiken voor een andere deelnemer?

Ja dat is mogelijk. Ook voor de trajecten die vanaf 1 augustus lopen. Het is niet nodig om bij een eventuele verandering van deelnemer, vooraf administratief iets te wijzigen. Je kunt de al ontvangen registratiecode gewoon gebruiken voor een nieuwe kandidaat i.p.v. diegene die je eerst hebt aangemeld. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand zijn, wanneer je geregistreerde kandidaat voor de start van het traject verhuist of aangeeft geen advies meer nodig te hebben. Het is namelijk mogelijk om na afloop van het ontwikkeladviestraject, bij de declaratie via het aanvraagportaal van Uitvoering van Beleid van het ministerie van SZW, de gegevens van de andere deelnemer in te vullen. In het Ontwikkeladviesportaal hoeft dat niet aangepast te worden, het traject kan blijven bestaan. Het is namelijk van belang om de code te houden: die geeft immers recht op subsidie na het werk dat verricht is.

4. Hoe zit het precies als een deelnemer voor de start van het traject van loopbaanadviseur wisselt? Kan de ‘nieuwe’ loopbaanadviseur het registratienummer van de deelnemer aanhouden?

Dat hangt er van af. De deelnemer kan vragen om het registratienummer en deze aan de nieuwe loopbaanadviseur geven. De nieuwe loopbaanadviseur zal dan de subsidieaanvraag kunnen doen (en heeft daar de ‘oude’ loopbaanadviseur verder niet bij nodig). Haakt de deelnemer definitief af, dan kan de registratiecode ook gebruikt worden voor een andere (nieuwe) deelnemer die niet geregistreerd staat. Van belang is dat er maar een maal een aanvraag gedaan kan en mag worden met de registratiecode.

5. Ik zou de arbeidsmarktscan of ondernemersscan liever later in het traject inzetten. Mag dat ook?

Ja, dat mag. Het is wel verplicht om de deelnemer uiterlijk voorafgaand aan het laatste gesprek de arbeidsmarktscan in te laten vullen.

6. Wanneer moeten alle subsidieaanvragen uiterlijk ingediend zijn?

Alle subsidieaanvragen (dat geldt ook voor de trajecten die in augustus gestart zijn) moeten uiterlijk 30 september 2021 17.00 uur zijn ingediend om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van deze regeling.

7. Welke ondertekening is vereist op de formulieren?

Er wordt ruimte geboden aan partijen om zelf te bepalen welke manier van ondertekenen het handigst is (nat of digitaal).
Het is het dan ook goed mogelijk dat, in het licht van de huidige crisis, er gebruik wordt gemaakt van een digitale handtekening. Van belang is wel dat van die digitale handtekening duidelijk is dat die van de deelnemer afkomstig is. De digitale handtekening moet overeenkomen met de ‘natte’ handtekening op het ID-bewijs van zowel de coach als de deelnemer.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ondertekenen, inscannen en terugsturen van het formulier naar de adviseur. Maar ook andere methoden zijn denkbaar. De loopbaanadviseur en deelnemer zijn vrij om zelf te bepalen hoe de handtekening wordt gezet.