ACT training voor studiekeuzebegeleiding

Project
Het innovatieve project “Een ACT toolkit voor LOB” is in 2015 met brede steun van landelijke verenigingen op het vlak van studiekeuze en loopbaanontwikkeling tot stand gekomen. Naast Noloc wordt het project ondersteund door de schooldecaanverenigingen NVS NVL en de VvSL, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), Fontys Hogescholen en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Een belangrijke betrokkenheid heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychotechniek (NsvP) geleverd.

Training ‘Een ACT toolkit voor LOB’
De innovatie en hieruit voortgekomen training – ontwikkeld en uitgevoerd door Tom Luken en Albert de Folter – biedt de deelnemer ruime mogelijkheden voor persoonlijke groei en verdieping van het professionele handelen. In de training komen achtergronden van de toolkit en het effectief hanteren van de tools aan bod. De tools en de training zijn bedoeld voor begeleiders van het studiekeuzeproces. De toolkit beoogt een innovatieve en effectieve aanvulling te bieden op bestaande LOB-instrumenten en methoden. Meer informatie over de training en de inhoud van de toolkit vind je hier.

Inhoud
De training omvat drie dagdelen en bevat de volgende onderwerpen:

  • inhoud van en oefenen met de 6 kernprocessen binnen ACT (Acceptance and Commitment Training): Mindfulness - Acceptatie - Defusie - Zelf als context - Waarden – Toegewijde actie 
  • toepassingen van de test om keuzeproblemen in beeld te brengen (CDDQ)
  • selecteren, hanteren en oefenen van/met de tools en het samenstellen van trajecten
  • ontwikkeling van vernieuwende houdingsaspecten van de keuzebegeleider
  • ACT en zelfconcept psychologie
  • ACT en reflecteren /ACT en het brein

Materiaal

  • Werkmateriaal uit te reiken tijdens de dagdelen
  • Aanvullend digitaal college tussen de dagdelen
  • Het boek ’Een ACT toolkit voor loopbaanoriëntatie en – begeleiding’ van beide trainers

Wanneer, waar en kosten
De training bestaat uit drie dagdelen en wordt geven op het Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht op 21 september, 5 oktober en 9 november van 13.30 uur tot 16.30 uur. De kosten voor de training bedragen € 495 per deelnemer, inclusief btw, koffie/thee/fris en materialen. Noloc leden ontvangen € 50 korting.

Aanmelden
Aanmelden voor de training kan via http://www.act-in-lob.eu tabblad scholing of per e-mail naar albert@omega-adviseurs.nl.