Aanvulling Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Noloc-leden

Vanaf volgende week (week 49) is het mogelijk om dekking voor ondergeschikten mee te verzekerden. Dit is een keuze. Een ondergeschikte is "iemand die namens en onder risico van een Noloc verzekerde tegen betaling werkzaamheden bij een derde verricht".

Meeverzekeren doorleggen achtervang is onder andere van toepassing bij UWV opdrachten.

Wat houdt de dekking in?
Op het moment dat deze ondergeschikte een vermeende beroepsfout maakt en het Noloc lid als opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld valt het verweer en eventueel de schadeloosstelling onder de polis van het Noloc lid.

Let op: de Verzekeraar gaat deze schade verhalen op de ingeschakelde derde! Deze dient dus te allen tijden over een eigen ba-verzekering te beschikken. Het is de verantwoordelijkheid van het Noloc lid dat deze derde hierover beschikt.

De Premie zal door opname van deze clausule voor de leden die deze ondergeschikte meeverzekeren iets hoger uitvallen.

Lees meer over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in Aanbod verzekering voor Noloc-leden.