Aanmelden regiobijeenkomsten

Aanmelden én afmelden. Helaas gebeurt het geregeld dat de bijeenkomst “vol” lijkt te zijn en dat in de werkelijkheid op de avond zelf niet is. Gevolg is dat andere leden, ten onrechte niet kunnen deelnemen.

Voor de leden die ook graag hadden deelgenomen is dit erg jammer. We vinden het ook verspilling van geld en moeite. Daarom een dringend verzoek: Schrijf je alleen in als je echt van plan bent deel te nemen. Ben je verhinderd, meld je dan tijdig af!

Als je een week van tevoren weet dat er zeer grote kans is dat je niet zult komen omdat bijvoorbeeld:

  • werkzaamheden kunnen uitlopen,
  • je door drukke werkzaamheden die dag geen energie meer hebt om te komen,

meld je dan ook een week van te voren af!

Dan geef je de leden die op de wachtlijst staan echt de gelegenheid wel te komen.

De programmacommissie beraadt zich in samenwerking met het bestuur op een ander systeem, dat meer recht doet aan een goede verdeling van deelnamemogelijkheden.

Wordt vervolgd!