Aankondiging bijeenkomst: ‘Wat betekent de nieuwe wet AVG voor jou?‘

Omdat er zoveel gaat veranderen in de wetgeving rondom gegevensbescherming zal er dit najaar - om precies te zijn op 3 oktober 2017 - een landelijke bijeenkomst worden georganiseerd door Noloc en Rapasso. In deze bijeenkomt zullen de ins en outs rondom de nieuwe wet en de gevolgen voor jou als loopbaanprofessional en/of jobcoach duidelijk worden.

Algemene verordening gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Meer informatie vind je hier >