Aanbieding Upguide: minder administratieve rompslomp Ontwikkeladvies

Het verzorgen van een Ontwikkeladvies vereist een aardige hoeveelheid administratie: verplichte formats, tijdregistratie en verantwoording. Door een deel te automatiseren houd je meer tijd over om daadwerkelijk advies te geven. De trajectbegeleidingstool van UpGuide maakt dit mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie van het Ontwikkeladvies in het kader van het NL-leert-door programma, zijn een aantal administratieve zaken verplicht, zoals:

 • een, volgens AVG eisen, verzorgde registratie van de gegevens van de cliënt, zoals naam, geboortedatum, telefoon, emailadres en BSN nummer 
 • een door de deelnemer getekende goedkeuringsverklaring verwerking persoonsgegevens
 • door de deelnemer ondertekende gespreksverslagen
 • een door de deelnemers ondertekend loopbaanplan
 • een door de deelnemer ondertekend prestatieverklaring ontwikkeladvies.

Maar, dat is nog niet alles. Wat er onder meer verder nodig is:

 • een urenverantwoording  (tijdregistratie)
 • een video-conference tool om de gesprekken online te kunnen voeren, waarbij tevens de tijd van de gesprekken wordt geregistreerd en
 • als je de aanvraag en/of administratie door een derde partij laat verzorgen, een door de loopbaanadviseur en diens vertegenwoordiger getekende machtigingsformulier, volgens voorgeschreven format.

Het UpGuide trajectvolgsysteem

Het UpGuide trajectvolgsysteem voor professionals biedt, naast de bovengenoemde formats en mogelijkheden, tevens de volgende opties:

 1. de mogelijkheid om eigen documenten te delen
 2. de mogelijkheid, via een digitaal logboek, online te coachen
 3. om de beurt, aan eenzelfde online document te werken
 4. een bibliotheek met honderden artikelen over over (professionele) zelfontwikkeling
 5. en meer (maar daarover later).

Investering en aanmelding

Een basis UpGuide account is volkomen gratis. Voor het gebruik van het professionele trajectvolgsysteem (voor administratieve ondersteuning bij Ontwikkeladviezen)  is een Pro-licentie vereist van € 20,45 + 21% btw per maand. Licenties en abonnementen zijn maandelijks opzegbaar. (Kosteloos) aanmelden kan via upguide.me/aanmelden. Technische en andere vragen kun je richten aan info@upguide.me.