1. Home
  2. > Mentoraat
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen

Mentoraat

Noloc vindt doorgeven van vakkennis en kwaliteitsbevordering van haar leden ontzettend belangrijk. Een van de manieren om het ‘leren van en met elkaar’ te faciliteren is het Noloc mentoraat. 

Onder mentoraat binnen Noloc wordt verstaan een vrijwillige, tijdelijke relatie tussen mentor en mentee met als doel de mentee te ondersteunen bij zijn of haar professionele ontwikkeling en professionalisering in het vak.

De aangesloten mentoren zijn zeer ervaren loopbaanprofessionals, waaronder jobcoaches die zich graag willen inzetten om hun vakcollega’s te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Aspirant leden kunnen de hulp inroepen van een mentor bij het opbouwen van hun dossier voor de Noloc beroepserkenning. Leden kunnen steun zoeken bij een mentor als ze een stap verder willen maken in hun professionele ontwikkeling Informatie over het mentoraat

Aanvragen van een mentor

Wil je een stap verderzetten in je professionele ontwikkeling? Wil je sparren over een inhoudelijke vraag? Heb je behoefte aan feedback op je plan om je eigen bedrijf te starten? Heb je behoefte aan een advies of wijze raad? Of zit je in je maag met je dossier voor de Noloc Erkenning? Bel of mail je vraag naar een van de mentoren uit de lijst. Eventueel kun je het aanvraagformulier gebruiken ter voorbereiding. Aanvraagformulier

Lijst met mentoren

Zit je met een vraag, kijk dan in de lijst met mentoren of je iemand kunt vinden die je verder kan helpen. In deze lijst vind je alle mentoren in alle regio’s van Nederland. Wil je meer weten over een bepaalde mentor, kijk dan eens in het Noloc beroepsregister of op diens website. Of zoek de mentor op via LinkedIn. Zo kun je de mentor selecteren die bij jouw vraag past. Lijst met mentoren

Wil je mentor worden?

Vind jij het leuk en belangrijk om kennis te delen met een collega professional en hem of haar te faciliteren in zijn/haar professionele ontwikkeling? En wil je dat vrijwillig doen? Dan past de rol van mentor jou als een jas. Je kunt je aanmelden via e-mail.    

PE-punten verdienen

Zowel de mentor als de mentee kunnen PE-punten verdienen ten behoeve van hun Noloc Erkenning en (her)registratie. Wij adviseren het PE-formulier na afloop van het traject door de mentee in te laten vullen en als mentor mede te ondertekenen. Als beiden hiervan een afschrift bewaren hebben ze bewijs bij hun dossiervorming.   

Evaluatie mentortraject

Als leden van de commissie Mentoraat zijn wij geïnteresseerd in de ervaringen van zowel de mentoren als de mentees. Ook zijn we geïnteresseerd in suggesties ter verbetering van het mentoraat binnen Noloc. Want ook wij willen leren van ervaringen! Je kunt gebruik maken van het evaluatieformulier. Vul dit in en stuur dit naar  e-mail.
Heb je vragen over het mentoraat, neem dan gerust contact op met de commissie mentoraat bestaande uit Michaël van den Elshout, Els Lips en Jacqueline Janssen via mentoraat@noloc.nl.