1. Home
  2. Keurmerken
  3. Mentoraat

Mentoraat

 

 

Het Noloc mentoraat

Noloc vindt het doorgeven van vakkennis en kwaliteitsbevordering van haar leden belangrijk. Een van de manieren om het ‘leren van en met elkaar’ te faciliteren is het Noloc mentoraat. 

 

Wat is het mentoraat?

Onder mentoraat binnen Noloc wordt verstaan een vrijwillige, tijdelijke relatie tussen mentor en mentee met als doel de mentee te ondersteunen bij zijn of haar professionele ontwikkeling en professionalisering in het vak.

De aangesloten mentoren zijn zeer ervaren loopbaanprofessionals, waaronder jobcoaches, die zich graag willen inzetten om hun vakcollega’s te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ook zetten zij zich graag in om aspirant leden te ondersteunen bij het opbouwen van hun dossier voor de Noloc beroepserkenning. Individueel of groepsgewijs in de workshop: ‘Werken aan je Noloc beroepserkenning’

 

Zit je met een vraag?

Ben je aspirant-lid van Noloc en wil je een stap verder zetten in je professionele ontwikkeling? Wil je sparren over een inhoudelijke vraag?  Heb je behoefte aan een advies of wijze raad? Of zit je in je maag met je dossier voor de Noloc Erkenning? Bel of mail je vraag naar een van de mentoren uit de lijst. Eventueel kun je het aanvraagformulier gebruiken ter voorbereiding.  Noloc mentoren zitten in het hele land. Er is dus altijd wel iemand die je verder kan helpen. Wil je meer weten over een bepaalde mentor, kijk dan eens in het Noloc beroepsregister of op diens website. Of zoek de mentor op via LinkedIn. Zo kun je de mentor selecteren die bij jouw vraag past.
 

Mentor worden

Vind jij het leuk en belangrijk om kennis te delen met een collega professional en hem of haar te faciliteren in zijn/haar professionele ontwikkeling? Ben je daarnaast ook bereid om je deskundigheid als mentor aan te scherpen tijdens landelijke mentoren-bijeenkomsten. En wil je dat vrijwillig doen? Dan past de rol van mentor bij jou. Je kunt je aanmelden via e-mail.    

 

PE-punten 

Zowel de mentor als de mentee kunnen PE-punten verdienen ten behoeve van hun (her)registratie. Wij adviseren het PE-formulier na afloop van het traject door de mentee in te laten vullen en als mentor mede te ondertekenen. Als beiden hiervan een afschrift bewaren kan dit dienen als bewijs bij de dossiervorming.   

 

Evaluatie

De leden van de commissie Mentoraat zijn geïnteresseerd in de ervaringen van zowel de mentoren als de mentees. Ook zijn we geïnteresseerd in suggesties ter verbetering van het mentoraat binnen Noloc. Want ook wij willen leren van ervaringen! Klik hier voor het evaluatieformulier. Vul dit in en stuur dit in per  e-mail.