1. Home
  2. Keurmerken
  3. Mentoraat

Mentoraat

 

Het Noloc mentoraat

Noloc vindt het doorgeven van vakkennis en kwaliteitsbevordering van haar leden belangrijk. Een van de manieren om het ‘leren van en met elkaar’ te faciliteren is het Noloc mentoraat.

Wat is het mentoraat?

Mentoren zijn zeer ervaren loopbaanprofessionals en/of jobcoaches, die zich graag willen inzetten om hun vakcollega’s te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ook zetten zij zich graag in om aspirant leden te ondersteunen bij het opbouwen van hun portfolio voor de Beroepserkenning. Daartoe volgen zij ook zelf op regelmatige basis deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Wil je even sparren met een ervaren collega?

Ben je aspirant-lid van Noloc en wil je een stap verder zetten in je professionele ontwikkeling? Wil je sparren over een inhoudelijke vraag?  Heb je behoefte aan een advies of wijze raad? Onderaan deze pagina tref je een overzicht van beschikbare mentoren. Door te klikken op de persoon kun je de contactgegevens verkrijgen.

Wil je ondersteuning bij het opbouwen van je portfolio voor Beroepserkenning?

Een mentor inschakelen ter ondersteuning bij de voorbereiding van je certificering is zeer sterk aan te raden! Hier zijn echter wel kosten aan verbonden.

Rol van de mentor is om jou te begeleiden en feedback te geven bij de totstandkoming van je portfolio ten behoeve van je beroepserkenning. Feedback op volledigheid van je portfolio en vooral feedback op je wijze van reflecteren kan van doorslaggevende betekenis zijn voor een positief advies. Je bent echter zelf verantwoordelijk voor wat je met de feedback doet, alsook de inhoud van je portfolio.  Dat betekent, dat de mentor een inspanningsverplichting heeft, en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud van je dossier, noch voor het resultaat van de beoordeling ervan. De mentor kan er voor kiezen om deze afspraken vast te leggen in een begeleidingsovereenkomst, die jullie allebei ondertekenen, Een voorbeeld van een dergelijke begeleidingsovereenkomst vind je hier.

Aan de begeleiding bij beroepserkenning zijn kosten verbonden, te weten €75,- exclusief btw. Van de mentor ontvang je hiervoor een factuur bij aanvang van de begeleiding. Onderaan deze pagina tref je een overzicht van beschikbare mentoren. Door te klikken op de persoon kun je de contactgegevens verkrijgen.

Wil je zelf mentor worden?

Vind jij het leuk en belangrijk om je kennis en ervaring te delen met een collega loopbaanprofessional of jobcoach en hem of haar te faciliteren in zijn/haar professionele ontwikkeling? Ben je zelf gecertificeerd als Register Loopbaanprofessional of Register Jobcoach? En ben je bereid om je deskundigheid als mentor ook zelf aan te scherpen tijdens periodieke bijeenkomsten met mede-mentoren?. Dan past de rol van mentor bij jou! Je kunt je aanmelden via certificeren@noloc.nl.    

Mentorschap en PE-punten 

Als mentor help je actief mee aan de deskundigheidsbevordering van je collega’s, en daarmee de ontwikkeling van het vakgebied. Daardoor kun je je inzet als mentor ook inbrengen ten behoeve van je eigen hercertificering als Register Loopbaanprofessional of Register Jobcoach. Het aantal PE-punten dat je als mentor kunt verdienen ten behoeve van je eigen hercertificering, is afhankelijk van het aantal trajecten dat je als mentor hebt begeleid.

Evaluatie

Als beroepsvereniging streeft Noloc er naar om de professionalisering van haar leden te ondersteunen, Daarom vinden wij het belangrijk om ook te leren van de ervaringen van zowel mentoren als mentees. Ook zijn we geïnteresseerd in suggesties ter verbetering van het mentoraat binnen Noloc. Want ook wij willen leren van ervaringen! Wil je je ervaringen als mentor of mentee met ons delen, klik dan hier voor het evaluatieformulier. Vul dit in en stuur dit per e-mail naar certificeren@noloc.nl.

Overzicht Mentoren