Master Loopbaanmanagement


  openuniversiteit-logo-

   

  Aanleiding

  Loopbanen zijn volop in beweging. Life-long employment heeft plaats gemaakt voor meer flexibele, dynamische loopbanen in wisselende contexten. Dit is een maatschappelijke trend, met arbeidsorganisaties als belangrijke dragers. Van de individuele werkende mens vraagt dit enerzijds aanpassing(svermogen) aan veranderende arbeidsrelaties op een innovatieve arbeidsmarkt. Anderzijds ontstaat er meer ruimte voor proactiviteit: diezelfde arbeidsmarkt biedt nieuwe mogelijkheden tot persoonlijke en professionele ontplooiing. Met de toenemende ‘mondigheid' van de werkende mens zien arbeidsorganisaties zich uitgedaagd het beste talent te kunnen identificeren, aan te trekken en te behouden.

  Waren loopbaanprofessionals voorheen vooral actief in de één-op-één begeleiding van loopbaanvragen bij hun clientèle, met de huidige ontwikkelingen wordt in toenemende mate een appèl gedaan op een beroepsoverstijgend perspectief. Naast kennis over motivatie, ontwikkeling en het ontdekken van inspiratie kan de professional niet meer zonder begrip van arbeidsmarktverhoudingen, loopbaantheorieën, organisatieverandering en contextuele dynamiek. Zowel bij loopbaanprofessionals als bij afnemende organisaties groeit de behoefte aan begeleiding op meer strategisch niveau, met een wetenschappelijk fundament. De Open Universiteit ontwikkelt daarom in samenwerking met beroepsvereniging Noloc de Master Loopbaanmanagement.


  Inhoud en opzet

  De Master Loopbaanmanagement verschilt door haar vakinhoudelijke en strategische invalshoek wezenlijk van alle bestaande beroepsopleidingen tot loopbaanprofessional, waarin de student wordt opgeleid tot een professional die in de praktijk zijn of haar vak naar behoren kan uitoefenen. Bij die opleidingen worden specifieke methodieken aangereikt, wordt het reflectievermogen ontwikkeld en wordt in de praktijk geoefend om tot goede gespreksvoering en procesbegeleiding te komen. Bij de Master wordt juist individu-overstijgend ingestoken.

  De studie Master Loopbaanmanagement leidt specifiek op tot:

  • Adviseur voor organisaties op het gebied van talentontwikkeling, mobiliteit, loopbaanbegeleiding en outplacement, arbeidsbemiddeling, uitzenden/detacheren, HRD, re-integratie)

  • Ontwikkelaar van interventies rondom talentontwikkeling en mobiliteit binnen organisaties

  • (Zelfstandig) beroepsbeoefenaar met individueel onderscheidende specialisaties

  • Beleidsadviseur/bestuurder bij de overheid inzake arbeidsmarktpolitiek en -beleid en arbeidsvoorziening

  • Onderzoeker van arbeidsvraagstukken en/of theorievorming rondom loopbanen

  De opleiding kent een studiebelasting van circa 1260 studie-uren (45 ec). Zij bestaat uit 10 inhoudelijke modulen van ieder 3 ec (circa 84 studie-uren) en wordt afgesloten met een thesis van 15 ec. Met elk onderdeel kan op elk moment gestart worden. U kunt per onderdeel inschrijven of voor meerdere onderdelen tegelijkertijd.

  Tijdens de opleiding komen de volgende inhoudelijke onderwerpen aan bod: 

  • Actuele loopbaantheorie
  • Loopbaantheorie van de toekomst
  • Arbeidsmarkt, arbeidsrelaties en arbeidsorganisaties
  • Duurzame Inzetbaarheid
  • Verandering voor organisaties en loopbanen
  • De participatieve arbeidsmarkt
  • Loopbaanbegeleiding in onderwijscontext
  • Loopbanen en strategisch advies
  • De waarde van een instrument of interventie
  • Innovaties in het vakgebied
  • Thesis Master Loopbaanmanagement
    

  Vragen?

  Heeft u vragen over (onderdelen van) de Master Loopbaanmanagement, wenst u een vrijblijvend adviesgesprek met een docent over de Master Loopbaanmanagement of wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen? Neem dan contact op met de Open Universiteit via mail of telefonisch 045 - 576 2777.