1. Home
  2. > Lidmaatschap...
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen

Lidmaatschap van de vereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches

Informatie en voorwaarden:
Informatie en voorwaarden voor het lidmaatschap vind je in de bibliotheekmappen op deze website: klik hier.
Je vindt daar onder andere de aanmeldvoorwaarden, de gedragscode, het klachtenreglement, het huishoudelijk reglement en de statuten. 

Je krijgt als lid gratis toegang tot:

Verder ontvang je (flinke) korting op:

  • toegang tot het Noloc Loopbaancongres
  • de Master Loopbaanmanagement
  • contributie Platform Zelfstandig Ondernemers (nu € 29,-, normaal € 125,-)
  • en door het jaar heen, vele aanbiedingen van externe partijen.

En nog veel meer!

Kosten/tarieven:
Het (persoonlijke) lidmaatschap kost € 225,- excl. btw per kalenderjaar (in 2017).
Deze contributie geldt zowel voor aspirant-, buitengewone en Niet Praktiserende leden als leden die Noloc Erkend Loopbaanprofessional, Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional of Noloc Erkend Jobcoach zijn. 
Bij aanmelding voor het lidmaatschap wordt eenmalig € 100,- inschrijfgeld berekend. Voormalig BJN-leden ontvangen bij aanmelding een korting van € 50 op het inschrijfgeld. 

Student-lidmaatschap:
Voorwaarden: klik hier en open 'Noloc voorwaarden voor aanmelden':
€ 65,- in 2017.

Externe aansluiter:
Geen lid van Noloc, enkel mogelijkheid tot opname in beroepsregister: € 165,- op jaarbasis in 2017 
(€ 100,- behandelkosten bij aanmelding te voldoen en bij opname in het beroepsregister volgt een factuur met naar rato de jaarbijdrage).

Mogelijke aanvullingen (niet voor student- en registerleden):

◊ PZE* (Profiel Zichtbaar Extern): € 45,- (alleen voor Noloc Erkende leden mogelijk)

◊ Verdiepingspakket (klik hier voor informatie): € 95,-

◊ PZO (Platform Zelfstandig Ondernemers), lidmaatschap via Noloc voor € 29,- (op jaarbasis) in plaats van € 125,-

◊ LoopbaanVisie hard-copy, via Kloosterhof (link)


Aanmelden als lid?
>> Ga naar het aanmeldingsformulier

Opzeggen:
Je beëindigt het individuele lidmaatschap (en/of eventuele aanvullingen: PZO, PZE, Verdiepingspakket, etc.) door schriftelijke opzegging.
Het lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar. Rekening houdend met het Verenigingsrecht, dien je uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar je lidmaatschap op te zeggen als je het lidmaatschap met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar wilt stopzetten. Dit geldt ook voor Externe Aansluiters en voor aanvullingen op het lidmaatschap, zoals PZE, PZO, Verdiepingspakket, etc.
Je ontvangt altijd per e-mail een bevestiging van je opzegging.
Graag vernemen wij bij je opzegging ook de reden daarvan (sluit het aanbod niet aan, tijdgebrek, financiele oorzaak, stop je met loopbaanadvieswerk, ga je met pensioen, of anderzijds).

Stuur een opzegging per e-mail naar: info@noloc.nl.
Of per post naar:
Noloc
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk