1. Home
  2. > Leerstoel
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen

Kennismaken met de bijzonder hoogleraar

Nieuws: 
Op vrijdag 10 juni heeft hoogleraar prof. dr. Judith Semeijn de Noloc-leerstoel Loopbaanmanagement officieel aanvaard met het uitspreken van haar oratierede.

Persbericht 9 juni: klik hier.
Blog over oratie: Klik hier. 
Oratietekst downloaden? klik op afbeelding.

Judith Semeijn benoemd tot
bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement

Met ingang van 1 september 2015 is dr. Judith Semeijn
aan de Open Universiteit benoemd tot bijzonder hoogleraar
Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder
Loopbaanmanagement. Deze leerstoel bij de faculteit
Management, Science & Technology wordt gefinancierd
door Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals.

Onderzoek
Welk onderzoek wordt er zoal gedaan vanuit de leerstoel?

Enkele voorbeelden:

Een Braziliaanse PhD kandidate doet onderzoek naar het fenomeen ‘parallel careers’. In Brazilie is het gebruikelijk dat studenten al gaan werken tijdens de studie maar ook daarna hun werkzaamheden voortzetten in meerdere banen. Maar niet alleen in meerdere banen, ook in banen die elk een eigen loopbaan vertegenwoordigen, dus z.g. parallelle loopbanen. Maria geeft aan dat veel mensen dit doen omdat ze zichzelf willen ontplooien en daarmee hun talenten optimaal willen inzetten. Denk bijvoorbeeld aan de loopbaan als docent en daarnaast het hebben van een eigen bedrijf voor het organiseren van festiviteiten. Maar werkgevers vinden het buitengewoon moeilijk om werkenden met parallelle loopbanen te faciliteren, en deze manier van werken als een positieve loopbaanvorm te zien. Voor werkgevers is het fenomeen parallelle loopbanen aanleiding voor discussie en allerlei beleidsissues; wat betekenen parallelle loopbanen voor organisaties en hoe kunnen ze hiermee omgaan? Wat kan men verwachten van werknemers met parallelle loopbanen, en hoe substantieel  is het aantal mensen met een parallelle loopbaan eigenlijk? En welke motieven van werkenden liggen eraan ten grondslag? Hoe kan men het meeste ‘profiteren’ van werkenden met een parallelle loopbaan die deze vormgeven op basis van zogeheten pull factoren (intrinsieke motivatie, talentontwikkeling)? In Nederland wordt wel onderzoek gedaan naar multi-jobs en combi-banen, maar er is nog niet veel bekend over in hoeverre die combi-banen ook parallelle loopbanen vertegenwoordigen.  We hopen in de loop van het traject hierbij een vergelijking te kunnen maken met de NL situatie, in het licht ook van verschillen in de context en vorm.
De Braziliaanse onderzoekt onder een groep van afgestudeerden van Braziliaanse business schools in hoeverre de parallelle loopbaan voorkomt, wat de motieven zijn, in hoeverre mensen er ook mee stoppen danwel beginnen over een periode van 3 jaren, en hoe het gesteld is met deze afgestudeerden als het gaat om houdingskenmerken, zoals proactiviteit en een protean loopbaanattitude, en hun employability, hun commitment aan de organisatie(s) waarvoor ze werken, hun vitaliteit, verzuim en presenteisme en meer.

Recentelijk wordt in samenwerking met de Belastingdienst (BD) een project opgestart dat zich richt op de opbrengsten van loopbaanbegeleiding(strajecten). Deze opbrengsten zullen bekeken gaan worden in termen van mobiliteit, employability, en meer subjectieve (succes)ervaringen van diegenen die zo’n traject hebben doorlopen. Uitkomstvariabelen worden nog in nader overleg met BD en experts uit het veld geselecteerd. Ook is het mogelijk om in te zoomen op punten waarop de trajecten qua aanpak van elkaar verschillen. Hoewel dit onderzoek in principe binnen de context van een specifieke organisatie zal plaatsvinden, is het aantal trajecten dat gevolgd kan worden behoorlijk groot en daarmee interessant voor meerdere vraagstellingen om te beantwoorden. Het project zal daarom uitgewerkt worden als een PhD traject.

Hiernaast werkt Judith met collega’s in binnen- en buitenland aan onderzoek dat zich uitstrekt over thema’s relevant voor loopbanen en duurzaam HRM. Zo kan Judith nu vermelden dat we zijn geaccepteerd voor de EGOS conferentie met een bijdrage over duurzaam HRM > consequenties (dilemma’s) van de participatieve arbeidsmarkt voor HRM managers….gebaseerd op een scriptie-onderzoek van een student uit de opleiding Msc in Management.


Onderwijs: welk onderwijs is gekoppeld aan de leerstoel?

Judith coördineert de opleiding Master in Loopbaanmanagement en is daarnaast betrokken in onderdelen van de Msc opleiding in Management aan de Open Universiteit, met name scriptiebegeleiding.
De masteropleiding Loopbaanmanagement is een professionele master gericht op loopbaanprofessionals in de breedste zin van het woord, om hen te stimuleren om bij te dragen aan de issues waar we voor staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in en voor en door werk. Om hen de bagage te geven die ervoor kan zorgen dat de eigen expertise als loopbaanprofessional zich verder ontwikkelt richting het ook strategisch kunnen bijdragen aan loopbaanmanagement, voor individu, organisatie en samenleving (beleid). De opleiding leidt daarmee op om theoretische kennis te kunnen toepassen voor onderbouwd advies, toegepast onderzoek en (bijdragen aan) beleidsontwikkeling. De opleiding kan in grotere en kleinere delen gevolgd worden, met flexibele startmomenten, en wordt afgesloten met een master thesis die gebaseerd is op een toegepast onderzoek. Lees meer...
Bij scriptiebegeleiding van studenten aan de Msc in Management kunnen studenten afstuderen op thema’s binnen het gebied van ‘duurzame inzetbaarheid en loopbanen’. Indien mogelijk proberen we ook om de scriptie-onderzoeken geschikt te maken voor verdere publicaties, bijvoorbeeld in wetenschappelijke tijdschriften, of meer professionele tijdschriften.

Valorisatie: op welke manier wordt kennis uit onderzoek en onderwijs ook breder gedeeld en toegepast in het veld en in de praktijk?

Vanuit de leerstoel wordt samengewerkt met diversie commissies van Noloc, zoals de commissie professionalisering > Judith wordt betrokken bij de ontwikkeling van het competentieprofiel van de loopbaanprofessional van de toekomst.
Judith is ook betrokken bij de totstand koming van verdiepingsbijeenkomsten van Noloc.
Hiernaast levert Judith een bijdrage aan het SoFoKleS project over employability in universiteiten in Nederland. In de eerste fase van dit project (binnenkort inhoud en links naar de internetsite waarvan ook de documenten/rapportages gedownload kunnen worden). In de huidige tweede fase zijn we druk bezig met de ontwikkeling van een employability app, ME@work (‘my employability at work’), waarvoor op dit moment een pilot loopt met een demoversie van de app (ontwikkeld in samenwerking met Betawerk/OUNL). Deze pilot wordt uitgevoerd onder de medewerkers van de universiteiten in de ondersteunende diensten (OBP).

Meer info: