1. Home
  2. Kennis
  3. Leerstoel

Leerstoel

 

 

Loopbanen in ontwikkeling

Loopbaanmanagement is een relatief jonge wetenschap, en nog volop in ontwikkeling. Als beroepsvereniging hecht Noloc veel waarde aan het vergroten van de theoretische en empirische kennis van ons vakgebied. In dit kader heeft Noloc van 2015 tot 2019  de leerstoel Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Loopbaanmanamgent aan de Open Universiteit gefinancierd. Deze leerstoel werd bekleed door prof. dr. Judith Semeijn.
Met de leerstoel wordt extra aandacht gegeven aan Loopbaanmanagement als vakgebied in onderwijs en onderzoek. Bovendien wordt extra kennis en ervaring gedeeld in en met de praktijk. 

 

Hoe zien we dit terug?

Voor onderwijs wordt het thema duurzame inzetbaarheid en loopbanen ingezet als afstudeeronderwerp. Binnen de opleiding Managementwetenschappen en meer in het bijzonder de keuzemodule Strategische Human Resource Management leidt Judith een afstudeerkring, waarbinnen studenten van de Master of science in Management hun scriptie kunnen schrijven en afstuderen. Judith is ook betrokken bij het ontwikkelen van een module rondom moderne arbeidsrelaties en het bevorderen van het denken over 'loopbanen in ontwikkeling' bij HR vraagstukken.

Judith is betrokken bij de Master Loopbaanmanagement, houdt zich bezig met onderzoek en is gastredacteur. Tevens verzorgt Judith lezingen, workshops en webinars. Samen met anderen heeft zij het Career Research netwerk (CRN) opgericht, een netwerkverband van onderzoekers op loopbaangebied. 

Voor de verbinding met en input vanuit de praktijk is Judith regelmatig op pad om lezingen te geven of workshops te verzorgen voor organisaties of verenigingen die graag met duurzame inzetbaarheid en/of duurzame loopbanen aan de slag willen. Judith is tevens actief lid van de commissie Ontwikkeling & Professionalisering van Noloc en draagt daar onder andere bij aan het dossier Kennisontwikkeling en Kennisdelen. 
 

Terugblik oratie 10 juni 2016

Judith Semeijn: bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement
Oratie 10 juni: bedrijven moeten samen werken aan loopbaanmanagement
Oratie van prof. dr. Judith Semeijn


Benoeming hoogleraar Duurzaam HR Management

Prof. dr. Judith Semeijn benoemd tot hoogleraar Duurzaam Human Resource Management bij de faculteit Management, Science & Technology.
 

Onderzoek vanuit de Leerstoel

Voor onderzoek vanuit de leerstoel is in 2016 een project gestart waarop een promovendus, Daniel Kooistra, onderzoek doet naar de opbrengsten van loopbaanmanagement, vanuit zowel het perspectief van het indiviu als dat van de organisatie. Het onderzoek betrekt daarbij de rol van de werkende, diens werkgever (leidinggevende) maar ook betrokken loopbaanprofessionals. Het promotietraject van Daniel Kooistra is expliciet gericht op kennisontwikkeling in samenwerking met de praktijk. 
Maria Candida (Brazilië) doet als (buiten)promovenda onderzoek naar de voor- en nadelen van parallelle loopbanen, voor zowel werkenden als organisaties. Dit onderzoek vindt plaats in Brazilië, en zal op een later moment gekoppeld worden aan wat er in Nederland al bekend is over multi-jobs en/of combibanen.
Daarnaast loopt er een onderzoeksproject waarbij wordt gekeken naar de vereiste competenties voor (loopbaan)professionals die zich bezig houden met duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid. 


Gastredacteurschap en publicaties

Judith is gastredacteur voor een speciale uitgave van het Journal of Vocational Behavior over duurzame loopbanen gedurende de levensloop. Deze Engelstalige academische uitgave wordt verwacht in 2019.
Als wetenschapper en onderzoeker publiceert Judith zowel in internationale academische tijdschriften als in Nederlandstalige professiegerichte vakbladen., zoals Gedrag & Organisatie, en Management en Organisatie. Ook werkt zij als co-auteur mee aan de publicatie van boeken op het gebied van loopbanen en loopbaanmanagement. 

Terugkijken naar de RTL-Z uitzending over Duurzame inzetbaarheid in samenwerking met de Open Universiteit? Klik hier.


Diverse links naar publicaties

Lees hier het artikel van Judith Semeijn in P&O actueel. 
Publicatie over de rol van een dialoog over duurzame inzetbaarheid 

 

Diverse links naar presentaties