Leden

Vloet

Dr. Kara Vloet

 • Assessments
 • Begeleiding groepen
 • Competentiecoaching
 • Docent op gebied van loopbanen
 • Jobcoaching op de werkvloer
 • Keuzeadvies (beroeps- en studie-)
 • Loopbaan coaching
 • Onderzoek op gebied van loopbanen
 • Training op loopbaangebied
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Re-integratie eerste spoor
 • Re-integratie tweede spoor
 • Strategisch loopbaanadvies opdrachtgevers m.b.t. de organisatie

Contact

 • +31161455710 (vast)
 • +31612961318 (mobiel)
 • +31885070092 (werk)

Wethouder van den Wildenbergstraat 13 5126 TK GILZE

LOOPBAANATELIER CV!

Profiel & achtergrond

Vanuit mijn eigen loopbaancoach praktijk in Gilze - Loopbaanatelier CV - werk ik vanuit een prettige professionele praktijkruimte om de dialoog aan te gaan over jouw loopbaanvraag. Dat kan individueel zijn of op organisatieniveau.

Oorspronkelijk opgeleid als Persoonlijkheids- & Onderwijspsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed ik van daaruit een aantal jaren onderzoek naar loopbaankeuzes van leerlingen en schoolleiders in opdracht van gemeente, provincie en ministerie van OCW alvorens over te stappen naar het hbo.

Mijn expertisegebieden in loopbaan coaching, onderzoek en onderwijs zijn:
• Loopbaanontwikkeling en -coaching van studenten & leerlingen, onderwijs- & techniekprofessionals, en van senior talent
• Professionalisering docenten in diverse rollen: als studentcoach, onderzoeker, in didactiek
• Narratief dialogisch onderzoek naar (coaching van) professionele identiteitsontwikkeling

Ontwikkeling van mensen in hun loopbaan/leven (LLO) loopt als rode draad door mijn loopbaan. Ik verbind daarbij mensen, theorie en praktijk van diverse disciplines en niveaus binnen opleidingen en organisaties en werk vanuit een kritische oplossingsgerichte visie. In mijn professionele rol als loopbaancoach ben ik sterk in inspireren van mensen, teams, opleidingen om ze in al hun diversiteit in hun kracht zetten.

Ik werk 28 jaar bij Fontys Hogescholen; aanvankelijk als docent Communicatie en Theorie & Praktijk van Loopbaanbegeleiding in de HRM- opleiding daarna als opleider van loopbaancoaches in onderwijs in een Master opleiding, Vandaaruit promoveerde ik in 2015 op onderzoek naar Professionele Identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch proces. Een narratieve studie in een masteropleiding in speciale onderwijszorg en loopbaanbegeleiding van leerlingen. Daarbij gebruikte ik o.a. de Dialogical Self Theory van Hermans (verwant aan Voice Dialogue) en diens zelfkonfrontatie - of zelfkennis -methode (ZKM). Behalve in de postacademisch ZKM opleiding ben ik in een digitale variant opgeleid (My Insight Out) en in oplossingsgericht coachen vanuit de positieve psychologie. Daarnaast ben ik een ADHD coach en richt mij daarbij zowel op jongeren als volwassenen in hun loopbaan.

Momenteel werk ik vooral als loopbaan- en studiecoach, trainer en assessor voor Fontys-collega’s die zich kwalificeren in Student-coaching. Met collega’s vanuit HRM opleiding voer ik binnen verschillende Fontys opleidingen docentprofessionalisering pilots uit. Daarnaast evalueren en implementeren wij My Insight Out - een digitale op ZKM gebaseerde coachings-methode - om Fontys studenten die lang studeren te coachen en uitval te voorkomen.

Daarnaast doe ik momenteel praktijkgericht onderzoek naar motivatie, ervaringen en succesfactoren bij Hybride Tech Docenten: techniekprofessionals in de Brainportregio (o.a. ASML, DAF, VDL, naast MKB) die in het kader van Leven Lang Ontwikkelen gedeeltelijk in het onderwijs gaan werken.
Dat onderzoek doe ik vanuit ons Lectoraat Business Entrepeneurship, samen met collega's HRM onderzoekers vanuit het Lectoraat Dynamische Talentinterventies en het Lectoraat Wendbare Onderwijsprofessionals. I.s.m. consortiumpartners uit onderwijs en bedrijfsleven, de provincie en andere stakeholders is een RAAK-publiek subsidie aanvraag voor 2 jaar (sept 2021-2023) toegekend voor een vervolgstudie naar werkbare interventies ter ontwikkeling van tools om hybride docentschap te faciliteren en tot een succes te maken. Deze interventies zijn o.a. gericht op HRM in onderwijsinstellingen én (technisch) bedrijfsleven en worden op basis van ervaringen van en in samenwerking met alle betrokkenen ontwikkeld, die we via narratieve methoden in beeld brengen (hybride tech docenten zelf, maar ook andere actoren zoals collega’s in onderwijs en het bedrijf, HR professionals, leerlingen/studenten).

Ik ben lid ben van diverse beroepsverenigingen (ZKM, VELON, EAPRIL, ICDS, ATEE) en lid als Kennisprofessional bij NOLOC, sinds ik ‘potentials’ uit het bedrijfsleven als loopbaancoach en studieadviseur binnen Fontys begeleidde. Ook in het kader van ons huidige onderzoek voer ik narratieve loopbaandialogen met Hybride Tech Docenten over motivatie, ervaringen en (loopbaan)competenties, en hun professionele identiteit in diverse rollen als verbinder tussen bedrijfsleven en onderwijs; en hoe met diverse dilemma’s en innerlijke ‘voices’ om te gaan.

Werkvelden

 • Overheidsorganisatie
 • Wetenschap
 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)

Lid van de volgende beroepsverenigingen

 • NIP
 • Overig