Leden

Scholten

Marjorie Scholten

Loopbaanadviseur
badge RLP
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Bemiddeling
 • Jobhunting
 • Loopbaan coaching
 • Loopbaan counselling
 • Outplacement
 • Re-integratie eerste spoor
 • Re-integratie tweede spoor
 • Strategisch loopbaanadvies opdrachtgevers m.b.t. de organisatie
 • Toeleiding eerste spoor
 • Toeleiding tweede spoor
 • Toeleiding outplacement
 • Anders

Contact

 • +31636376632 (vast)
 • +31636376632 (mobiel)
 • +31643067462 (werk)

http://www.konnected.nl

Zwolseweg 233 7412 AH DEVENTER

Met aandacht luisteren en reageren

Door mijn jarenlange ervaring als loopbaancoach en arbeidsdeskundige weet ik mijn wegen te bewandelen in het sociale domein. Dit betekent dat ik diepgaande kennis en brede ervaring heb van de arbeidsmarkt op het gebied van beroepen, opleidingen, wet- en regelgeving en ontwikkelingen. Dit houdt ik actueel door mijn rol als adviseur bij het Regionaal MobiliteitsTeam Stedenvierkant.
Als adviseur leven lang ontwikkelen ben ik goed in staat af te stemmen op de vraag van zowel het individu als de organisatie. Mijn werkwijze kenmerkt zich door mijn eclectische wijze van coachen en begeleiden. Dat doe ik methodisch vanuit het eigen regie model, de oplossingsgerichte coaching en de transformatieve coaching. Daarnaast ben ik projectleider van het project Competenties & Talentmanagement bij KonnecteD en actief betrokken bij de transformatie binnen de organisatie.
In 2021 heb ik de opleiding voor adviseur Duurzame Inzetbaarheid aan de HAN afgerond.
De opleiding tot E-coach heb ik met succes afgesloten in 2017 en ben geregistreerd als E-coach level II.
Eind 2015 heb ik een Mediation opleiding gevolgd met als specialisatie: transformatieve coaching. Alle informatie verkregen uit studies, naast het volgen van diverse vakinhoudelijke cursussen pas ik toe, waardoor ik maatwerk kan bieden én het verschil kan maken. Naast meer vakgerichte cursussen blijf ik mijzelf verder ontwikkelen door bezig te zijn met zingevingvraagstukken. Dit is voor mij belangrijk voor mijn eigen reflectie en het in contact zijn en blijven met mijzelf in relatie tot anderen. Daarom heb ik in 2021 de waardevolle opleiding tot Yoga Nidra docent gevolgd.
Tot slot mijn talent: Ik ben een creatieve ontwikkelaar! Dat is terug te vinden op mijn website www.marjoriescholten.nl. Want naast mijn loondienst functie als loopbaanadviseur/projectleider bij KonnecteD, ben ik een be-tekenaar puur sang. Ik werk ook als visual facilitator en kleur soms graag buiten de lijntjes.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Overheidsorganisatie
 • Maatschappelijke organisatie
 • Particuliere markt

Lid van de volgende beroepsverenigingen

 • Overig