Leden

Vliet

Mirjam van Vliet

Loopbaanadviseur
badge RLP
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Begeleiding groepen
 • Bemiddeling
 • Competentiecoaching
 • Docent op gebied van loopbanen
 • Jobcoaching op de werkvloer
 • Keuzeadvies (beroeps- en studie-)
 • Loopbaan coaching
 • Loopbaan counselling
 • Outplacement
 • Re-integratie eerste spoor
 • Re-integratie tweede spoor
 • Strategisch loopbaanadvies opdrachtgevers m.b.t. de organisatie
 • Toeleiding eerste spoor
 • Toeleiding tweede spoor
 • Toeleiding outplacement
 • Training op loopbaangebied

Contact

 • +31648322252 (vast)
 • +31648322252 (mobiel)
 • +31648322252 (werk)

http://www.skipintrocoach.nl

Bouwmeesterplein 1 2801 BX GOUDA

Laat je verrassen, bovenal door jezelf!

Profiel
- in staat om op diverse niveaus contacten te leggen, te onderhouden
en te verbinden
- senioriteit, vakvolwassenheid, adviesvaardig en kunnen regisseren
- scherp en tactisch in advies/coach rol
- integer, discreet, flair, overtuigingskracht, hoog energieniveau
- scherpte daar waar het gaat om het ‘dienen’ van diverse belangen
- resultaatgericht met oog voor details en zicht op de langere termijn
- collegialiteit, plezier in multidisciplinaire samenwerking,
relativeringsvermogen en humor

Mijn drijfveer; Leren en ontwikkelen! Als interim (HR)professional organisaties ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en employability. Als coach door het begeleiden bij loopbaanvragen en het ontwikkelen van competenties bij professionals. Als participatiecoach door het ontwikkelen en begeleiden van trajecten voor o.a. jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als (gedrags)trainer bij het ontwikkelen van handelingsvaardigheid op het gebied van psychische kwetsbaarheid, (persoonlijk)leiderschap en (persoonlijk)ondernemerschap en als docent/assessor in het begeleiden en beoordelen van studenten en professionals. Specifieke expertise en ervaring met hersteltrajecten, werkgeheugenproblematiek (Cogmed) en high-stress/trauma/burn-out.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Overheidsorganisatie
 • Maatschappelijke organisatie
 • Particuliere markt