Leden

Wiggers

José Wiggers

loopbaanprofessional en loopbaancoach
badge RLP
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Loopbaan coaching
 • Begeleiding groepen
 • Bemiddeling
 • Jobhunting
 • Training op loopbaangebied

Contact

 • +31634815589 (vast)
 • +31634815589 (mobiel)
 • +31634815589 (werk)

www.loopbaancoachen.nl

Gangesstraat 5 1827 KJ ALKMAAR

'Mijn presentie bij jou is mijn presentje voor jou'

Ik ben José Wiggers RL, NOLOC gecertificeerd Register Loopbaanprofessional. In een loopbaanontwikkeltraject beginnen we met een arbeidsmarktscan om aan de weet te komen waar je als mens nu staat en naartoe kan. Meestal voeg ik daar een loopbaancheck aan toe, waarin interesses en bekwaamheden leidend zijn. Tijdens ons contact zoeken we samen naar je belemmeringen en passende oplossingen. Dat leidt tot een ontwikkelplan dat de je als mens zelf wil gaan uitvoeren, samen met mijn ondersteuning.

Ik heb me in 2019 als gecertifieerde NLP Practitioner bekwaamd en pas dat ook toe in mijn de loopbaantrajecten. Mijn vaardigheid ‘vitaliseren’ heeft ertoe geleid dat we echt toeleven naar onze bijeenkomsten. Voor mij is zingeving mijn belangrijkste overtuiging die ik met vitaliseren communiceer naar jou. Zingeving en vitaliseren vormen mijn identiteit, en het is mijn missie om dit uit te dragen.

Voordat ik jaren geleden zelfstandig loopbaanprofessional werd, heb ik ruim twintig jaar bij de gemeente Alkmaar gewerkt als loopbaancoach in de functies van trajectbegeleider, consulent Bijstandsbesluit Zelfstandigen, consulent Wet Werk en Inkomensvoorziening Kunstenaars en als opleidingscoördinator voor startende zelfstandigen vanuit bijstand en WAO.

Werkvelden

 • Overheidsorganisatie
 • Maatschappelijke organisatie
 • Particuliere markt