Richard Draaijer

Richard Draaijer

Richard Draaijer
 • Begeleiding groepen
 • Competentiecoaching
 • Jobcoaching op de werkvloer
 • Loopbaan coaching
 • Loopbaan counselling
 • Keuzeadvies (beroeps- en studie-)
 • Onderzoek op gebied van loopbanen
 • Externe jobcoach
 • Interne jobcoach
Profiel afbeelding

Contact

http://www.richarddraaijer.nl

Leo Fallplantsoen 68
3543HH, UTRECHT, NL

Van inzicht naar uitzicht

Binnen coaching maak ik gebruik van mijn creatieve achtergrond. Ik creëer waarde voor mens en organisatie door gedrag bewust én zichtbaar te maken. De nadruk te leggen op beschikbaar talent waardoor hoofd, hart en handen optimaal met elkaar kunnen samenwerken. Het zijn gesprekken die leiden tot verruiming van het bewustzijn aangevuld met het maken van beelden (tekeningen, foto's, beelden) indien van toepassing. Te allen tijde ga ik op zoek naar de bezieling van mensen bij datgene wat ze doen. De belofte is: effectief samenwerken aan werk- en levensgeluk.

De kernwaarden die ik essentieel vind in samenwerking zijn: gelijkwaardigheid, het hebben van een gezamenlijk doel én eigen verantwoordelijkheid.

Ik hanteer vaak 'the Golden Circles' van Simon Sinek. Het is een model waarmee ik uiting kan geven aan mijn bestaansreden:

WHY
Ik creëer herinnerbeeld voor de toekomst

HOW
Dat doe ik door er volledig te zijn en (coaching)gesprekken aan te gaan die inzicht geven in de ontwikkeling van mens en organisatie.

WHAT
Wat ik maak zijn grafische uitingen als tekeningen, foto’s, films, boeken en tijdschriften over ontwikkelingsprocessen van mensen. Individueel en binnen organisaties. Het werk is altijd op maat gemaakt, persoonlijk en heeft volgens mijn opdrachtgevers veel impact omdat ik altijd tot de kern kom en concreet uitzicht geef op volgende fasen.

MISSIE
Het is mijn missie dat een ieder voor zichzelf in staat is het leven te leiden zonder oordeel naar zichzelf of naar elkaar en verantwoordelijkheid wil nemen voor de eigen keuzes; er volledig kunnen zíjn. Durven kiezen voor de overvloed aan talenten en kwaliteiten die ieder mens bezit. Als ik dit bij zeven personen in mijn omgeving kan realiseren dan ben ik er van overtuigd dat dit een positieve besmetting heeft op zeven andere personen in mijn directe nabijheid. En die zeven worden dan al snel een veelvoud van zeven. Net als bij de zwerm spreeuwen.


Van inzicht naar uitzicht

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Overheidsorganisatie
 • Maatschappelijke organisatie
 • Particuliere markt
 • Vereniging

Downloads

[]