Rena Wijnstra

Rena Wijnstra

Jobcoach
Noloc Register Jobcoach
 • Assessments
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Begeleiding groepen
 • Bemiddeling
 • Bestuurder op gebied loopbanen
 • Competentiecoaching
 • Externe jobcoach
 • Interne jobcoach
 • Jobcoaching op de werkvloer
 • Jobhunting
 • Keuzeadvies (beroeps- en studie-)
 • Loopbaan coaching
 • Re-integratie eerste spoor
 • Toeleiding eerste spoor

Contact

 • +31 06 10463966 (werk)
 • +31 06 52839507 (privé)

https://www.abiant.nl/1878271/jobcoach.html

De Kwekerij 3
9291 CP, KOLLUM, NL

In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden

Kennis van mens en werk!
Mensen én werk is de rode draad in mijn loopbaan. Als persoon heb ik een mensgerichte aanpak met oog voor resultaat en met mijn empathisch vermogen denk ik in kansen en mogelijkheden.

Ik werk voor Abiant Jobcoaching en dat staat voor waardevol en passend werken met mensen vanuit de Participatiewet en mensen met een arbeidsbeperking. Wij spannen ons in om iedereen optimaal en duurzaam te laten meedoen op de arbeidsmarkt en werken daarbij nauw samen met werkgevers en gemeenten. Onze kracht is dat wij werken op basis van de 'Begeleid Werken - een Individuele Vraaggerichte Benadering (BW-IVB)'-methode. Deze methode is erop gericht om mensen op een duurzame manier te begeleiden naar werk. Als jobcoach zorg ik door middel van een individueel maatwerktraject voor, dat de kwaliteiten en interesses van de kandidaat in kaart wordt gebracht. Hierbij wordt vooral gekeken naar wat iemand wel kan in plaats van wat iemand niet kan. Om hier achter te komen verloopt het Begeleid Werken-traject volgens de volgende stappen: assessment, (proef)plaatsing, coaching en loopbaanbegeleiding.

Wat kandidaten over mij zeggen:
* Heeft scherp oog voor kwaliteiten en talenten van mensen
* In staat om snel tot de kern te komen
* Men voelt zich gezien
* Kan assessmentresultaten goed vertalen naar praktische mogelijkheden
* Schept rust, ruimte en veiligheid

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Overheidsorganisatie
 • Maatschappelijke organisatie
 • Particuliere markt
[{"profilePictureUrl":"\/download\/cb\/?id=60e2c5afdec28c00d782585a","firstName":"Rena","lastName":"Wijnstra","position":{"lat":53.2764307,"lng":6.14107},"url":"\/leden\/rena-wijnstra\/?id=60e2c5afdec28c00d782585a","isCmiCertified":false,"isRegisteredCareerProfessional":false,"isRegisteredCareerProfessional2021":false,"isRegisteredJobCoach":true}]