Marten Bakker

Marten Bakker

Zelfstandig ondernemer
Noloc Erkend Loopbaanprofessional
 • Loopbaan coaching
 • Keuzeadvies (beroeps- en studie-)
 • Outplacement
 • Begeleiding groepen
 • Re-integratie eerste spoor
 • Training op loopbaangebied
 • Strategisch loopbaanadvies opdrachtgevers m.b.t. de organisatie
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Assessments
 • Re-integratie tweede spoor
 • Competentiecoaching
 • Toeleiding eerste spoor
 • Toeleiding tweede spoor
 • Toeleiding outplacement
 • Bemiddeling
Profiel afbeelding

Contact

 • +31 06 81885845 (werk)
 • +31 06 81885845 (privĂ©)
 • 6 81885845 (Mobiel)

http://www.loopbaanoplossingen.nl

Domselaerstraat 19 III
1093 JM, AMSTERDAM, NL

Loopbaancoach, Loopbaantrainer, Loopbaanadviseur

Na een aantal jaren als loopbaancoach en trainer bij kleine en grote organisaties te hebben gewerkt, heb ik in 2012 Loopbaanoplossingen opgericht. Medewerkers in veranderende organisaties helpen om hun talenten en ambitie te benoemen en te vertalen naar een volgende loopbaanstap is mijn doel. De huidige arbeidsmarkt vraagt van mensen dat zij kunnen benoemen wat zij te bieden hebben en dat zij de anderen kunnen overtuigen van hun toegevoegde waarde. Dit helpt om te zorgen voor passend en leuk werk, nu en in de toekomst. Het is voor mij waardevol om bij te dragen aan iemands persoonlijke ontwikkeling en deelgenoot te zijn van het leggen van de verbinding tussen hoofd en hart.

Als zelfstandige interimmer neem ik een blik van buiten mee de organisatie in. Ik vertaal trends op het gebied van door-, en uitstroom naar advies over de uitvoer van loopinstrumentarium en mobiliteitsprojecten. Ik schets zowel werkgevers als werknemers een toekomstbeeld, waarbij het belang en de urgentie van een dynamische en vitale organisatie voorop staat.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Overheidsorganisatie
 • Particuliere markt
 • Maatschappelijke organisatie
[{"profilePictureUrl":"\/download\/cb\/?id=52cd4b1e7ad1623204002613","firstName":"Marten","lastName":"Bakker","position":{"lat":52.3598554,"lng":4.9267801},"url":"\/leden\/marten-bakker\/?id=52cd4b1e7ad1623204002613","isCmiCertified":false,"isRegisteredCareerProfessional":true,"isRegisteredJobCoach":false}]