Marjo Lensink

Marjo Lensink

Zelfstandig Professional
Register Loopbaanprofessional
 • Loopbaan coaching
 • Competentiecoaching
 • Loopbaan counselling
 • Strategisch loopbaanadvies opdrachtgevers m.b.t. de organisatie
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Training op loopbaangebied
 • Externe jobcoach
 • Interne jobcoach
 • Jobcoaching op de werkvloer
 • Onderzoek op gebied van loopbanen
 • Outplacement
 • Re-integratie eerste spoor
 • Toeleiding anders
 • Toeleiding outplacement
 • Toeleiding eerste spoor
 • Toeleiding tweede spoor

Contact

 • +31 6 51613775 (mobiel)
 • +31 6 51613775 (mobiel)

http://www.kwartslag.net

Keulenstraat 16
7418 ET, DEVENTER, NL

Als jij geen plan maakt, word je ingezet voor de plannen van anderen

Ik werk op verschillende manieren aan ontwikkeling van medewerkers:•als loopbaanprofessional en coach, met het doel om medewerkers te stimuleren actief verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen loopbaan;• als projectleider / (beleids) adviseur, adviseur loopbaanontwikkeling en Duurzame Inzetbaarheid: op het snijvlak van mens- en (organisatie)ontwikkeling:in-, door- en uitstroom van medewerkers, ontwikkel- en verandertrajecten faciliteren, blijvende inzetbaarheid integreren in beleid en uitvoering.Kenmerkend aan mijn werkwijze: Ik ben concreet, verbindend, initiërend, proces- en outputgericht, en refereer aan actuele en toekomstige (maatschappelijke en economische) ontwikkelingen.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Overheidsorganisatie
 • Maatschappelijke organisatie

Lid van de volgende beroepsverenigingen

 • NVP
[{"profilePictureUrl":"\/download\/cb\/?id=52cd49e47ad162320400075c","firstName":"Marjo","lastName":"Lensink","position":{"lat":52.2387344,"lng":6.1884428},"url":"\/leden\/marjo-lensink\/?id=52cd49e47ad162320400075c","isCmiCertified":false,"isRegisteredCareerProfessional":true,"isRegisteredCareerProfessional2021":true,"isRegisteredJobCoach":false}]