Maarten van Helden

Maarten van Helden

Zelfstandig ondernemer
Register Loopbaanprofessional
 • Assessments
 • Loopbaan coaching
 • Outplacement
 • Competentiecoaching
 • Begeleiding groepen
 • Re-integratie eerste spoor
 • Training op loopbaangebied
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Keuzeadvies (beroeps- en studie-)
 • Loopbaan counselling
 • Re-integratie tweede spoor
 • Anders

Contact

 • +31 6 18537567 (mobiel)

http://www.excursief.nl

Ochterveltstraat 74 a
3015 XP, ROTTERDAM, NL

Ik werk graag met mensen die om één of andere reden een beetje uit het lood zijn geraakt en een beetje hulp nodig hebben om hun weg weer terug te vinden. Ik ben er om mensen weer op te beuren, hun kracht weer te helpen terugvinden, een adempauze te bieden, de blik weer op zichzelf te richten en op de toekomst. Ik doe dat door ruimte en rust te bieden en een heldere spiegel voor te houden. Soms kan het daarbij helpen vragenlijsten en testen in te zetten. Andere keren is het tot stilstand komen voldoende om weer regie terug te vinden.
Ik heb door ervaringskennis een speciale belangstelling voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Die moeten vaak extra goed op letten om voor zichzelf te zorgen. Zij ervaren het vaak als een stigma en durven er niet over in gesprek te gaan met collega’s of leidinggevenden. Daar help ik ze graag bij. Ook help ik graag werkgevers hierover wijze en verstandige keuzes te maken, hoe erover te communiceren op een integere en vertrouwenwekkende wijze en het stigmatiseren te vermijden.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Maatschappelijke organisatie
 • Vereniging
 • Overheidsorganisatie
 • Particuliere markt

Lid van de volgende beroepsverenigingen

 • NOBCO
 • Overig
[{"profilePictureUrl":"\/download\/cb\/?id=52cd4ada7ad1623204001f56","firstName":"Maarten","lastName":"van Helden","position":{"lat":51.9127322,"lng":4.464063599999999},"url":"\/leden\/maarten-van-helden\/?id=52cd4ada7ad1623204001f56","isCmiCertified":false,"isRegisteredCareerProfessional":true,"isRegisteredCareerProfessional2021":true,"isRegisteredJobCoach":false}]