Joke Klaas

Joke Klaas

Zelfstandig ondernemer
Noloc Erkend Loopbaanprofessional
tot 30-04-2021
 • Assessments
 • Begeleiding groepen
 • Loopbaan coaching
 • Onderzoek op gebied van loopbanen
 • Outplacement
 • Keuzeadvies (beroeps- en studie-)
 • Training op loopbaangebied
 • Anders
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Externe jobcoach
 • Jobcoaching op de werkvloer
 • Re-integratie eerste spoor
 • Re-integratie tweede spoor
 • Strategisch loopbaanadvies opdrachtgevers m.b.t. de organisatie
 • Toeleiding eerste spoor
 • Toeleiding tweede spoor
 • Toeleiding outplacement
 • Toeleiding anders
 • Interne jobcoach
 • Docent op gebied van loopbanen

Contact

 • +31 6 51066927 (werk)
 • +31 6 51066927 (privé)
 • +31 6 51066927 (mobiel)

http://www.contenttalentnederland.nl

Coendersstraat 18
7622 XW, BORNE, NL

Mensen helpen hun eigen energie- en krachtbronnen te (her)ontdekken, dat maakt mij blij!

Als Noloc erkend loopbaancoach wil ik jou helpen bij het (her)vinden van je energie- en krachtbronnen en jouw werkgeluk. Ik help je de dieper liggende lagen in jezelf te onderzoeken en je innerlijke blokkades op te heffen, zodat jij weer kunt voelen wat er voor jou echt toe doet: jouw passie, verlangens en dat wat jou energie geeft! En ………..dat je daar dan vervolgens ook voor durft te gaan! En je dat hoeft echt niet altijd te leiden tot een loopbaanswitch. Je kunt je huidige werk ook mooier maken door te sleutelen aan de baan die je hebt en daarin slimme impactvolle keuzes te maken. Bijvoorbeeld aanpassingen in taken, relaties, je beelden over je eigen werk en de betekenis daarvan of de context waarin je werkt. Ik help je daar natuurlijk bij!

Mijn doelgroep zijn mensen vanaf MBO-werk en denk niveau, die loopbaanvragen hebben. Het is prima als daarnaast ook andere persoonlijke ontwikkelvraagstukken spelen bijvoorbeeld op het gebied van zelfvertrouwen, persoonlijke presentatie, assertiviteit, niet kunnen kiezen, of meer extern dan intern georiënteerd zijn.

De subsidieregeling 45+ sluit hier goed bij aan en geeft jou de kans om kosteloos bij je jezelf en je werk/loopbaan stil te staan! Dus: wil jij meer inspiratie uit je werk, loopbaan en/of de samenwerking met collega’s halen? Vul dan het contactformulier in!

Daarnaast help ik organisaties bij het voorkomen van ziekteverzuim en help ik bij het bouwen aan meer vitale & gezonde organisaties: een bedrijfscultuur waarin fouten maken mag, waarin managers medewerkers inzetten op hun kracht èn transparant leiding geven. In het kader van het 45+ ontwikkeladvies heb ik, samen met een andere Noloccollega, een training ontwikkeld specifiek voor leidinggevenden van mensen uit de doelgroepen van het ontwikkeladvies.
Wil jij als leidinggevende ondersteuning bij het in beweging brengen van medewerkers of ben jij eraan toe jezelf verder persoonlijk te ontwikkelen, meer inspiratie te halen uit je werk, loopbaan en/of de samenwerking met collega’s? Vul dan het contactformulier in!

DIENSTVERLENING

1. ONTWIKKELADVIES 45+ - subsidietraject – geen kosten voor de deelnemers!
Doel voor de 45+ medewerker
• Preventief: de 45+ medewerkers bewust maken, wat ze zelf kunnen doen om op een gezonde & prettige manier tot aan hun pensioen aan het werk te blijven en meer regie gaan nemen over de toekomst en de eigen loopbaan.
• Welke acties zijn op korte/lange termijn nodig, om dit te realiseren.

Training voor de leidinggevenden van 45+ medewerkers:
De rol van leidinggevenden is voor het stimuleren van de ontwikkeling en het nemen van zelfregie bij hun medewerkers cruciaal. Zij moeten zich voldoende bewust zijn van het eigenbelang van de organisatie. Ook is het van belang dat zij zich verantwoordelijkheid voelen voor het creëren van een veilige en stimulerende omgeving, waarin de 45+ medewerker zich gesteund en gestimuleerd voelt om na te denken over zijn loopbaan(wensen) en werksituatie, nu en in de toekomst.

Doel training leidinggevenden ontwikkeladvies 45+
• Leidinggevenden beter toerusten om het gesprek met de medewerker hierover aan te gaan.

2. POTENTIEELANALYSE
• Gedragsanalyse
Met de gedragsanalyse krijgt inzicht in uw gedragsvoorkeuren en wordt u zich bewust hoe u nog effectiever met anderen kunt communiceren.
• Drijfverenanalyse
Met de drijfverenanalyse krijgt u inzicht in uw drijfveren en wordt u zich bewust van wat u motiveert /wat uw passies zijn.
• Talenten-analyse
Met de potentieel-analyse krijgt u onder andere inzicht in het potentieel aan talenten en vaardigheden die u bezit, uw leer- en denkstijl en wordt u zich bewust van uw gedrag en drijfveren.
U ontvangt uitgebreide rapportages van de door u gemaakte analyses. Daarnaast vinden er één of meerdere terugkoppelingsgesprekken plaats.
Resultaat: inzicht in kwaliteiten en talenten, als ook in valkuilen/belemmeringen/non-talenten. Betekenis hiervan voor werk en loopbaan en hoe de eigen effectiviteit te verbeteren valt.

3. PERSOONLIJK ONTWIKKELTRAJECT
Coaching bij persoonlijke levensvragen en werkvragen. Reflectie, zelfinzicht en bewustwording staan centraal. Resultaat: bewustwording van kwaliteiten, als ook van valkuilen/belemmeringen. Hier effectiever mee leren omgaan.

4. LOOPBAANTRAJECT
Zicht krijgen op eigen unieke kwaliteiten, drijfveren en talenten in relatie tot werk.
Resultaat: persoonsprofiel, functieprofiel, loopbaanactieplan.

5. OUTPLACEMENTTRAJECT
In grote lijn bestaat een outplacementtraject meestal uit de verwerking van het verlies van uw huidige baan en een zelfanalyse waarin uw talenten en passies centraal staan. Vervolgens kijken we in welke richting deze (her)ontdekte talenten en passies wijzen. Aansluitend komen arbeidsmarktoriëntatie, netwerken, solliciteren en baanverwerving aan de orde.
Resultaat: persoonsprofiel, functieprofiel, actieplan arbeidsmarkt, opleidingsadvies, sollicitatiebegeleiding gericht op baanverwerving.

6. RE-INTEGRATIETRAJECT
Bij ziekte of werkloosheid.
Inhoud: verwerking emoties, in kaart brengen van talenten, drijfveren, als ook de overtuigingen ten aanzien van werkhervatting. Vertalen van het zelfinzicht naar een realistisch en haalbaar beroepsperspectief dat aansluit op de mogelijkheden, voorkeuren en de (rest)capaciteiten.
Resultaat: nieuwe toekomstperspectief uitgaande van uw mogelijkheden: persoonsprofiel, beroepsprofiel, actieplan, opleidingsadvies, Sollicitatiebegeleiding, baanverwerving.

Bij bovenstaand aanbod, bieden wij aan bedrijven en organisaties de volgende aanvullende dienstverlening:

7. TEAM APK
Dit is een dagprogramma dat bestaat uit verschillende samenwerkingsopdrachten in spelvorm, waarbij het team d.m.v. opdrachten op het eigen functioneren als team zal reflecteren. Bent u teamleider of onderdeel van een team en vindt u dat de olie af en toe wel eens ververst mag worden? Herkent u patronen zoals “Zo doen we het hier nu eenmaal” of “Zo zit ‘Jan’ nu eenmaal in elkaar” en zou u dat wel eens bespreekbaar willen maken?
Resultaten na één dag: meer kennis over jezelf en over elkaar; het ontdekken waar het team staat; in actie komen om samenwerking te verbeteren; meer plezier en energie.

8. TRAINING WERK EN PRIVÉ IN BALANS
Eén derde van het verzuim heeft een psychische achtergrond, veroorzaakt door omstandigheden thuis, op het werk of door een combinatie hiervan. In deze training wordt uw medewerker zich bewust van de huidige balans tussen werk & privé. Daarna leert hij/zij hoe deze balans kan beïnvloeden en verbeteren. De training richt zich in eerste instantie op bewustwording. Daarna staat gedragsverandering centraal.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Maatschappelijke organisatie
 • Overheidsorganisatie
 • Particuliere markt
 • Vereniging
 • Wetenschap
[{"profilePictureUrl":"\/download\/cb\/?id=52cd4b3a7ad16232040028da","firstName":"Joke","lastName":"Klaas","position":{"lat":52.2896393,"lng":6.7583428},"url":"\/leden\/joke-klaas\/?id=52cd4b3a7ad16232040028da","isCmiCertified":false,"isRegisteredCareerProfessional":true,"isRegisteredJobCoach":false}]