Joke Klaas

Joke Klaas

Zelfstandig ondernemer
Noloc Erkend Loopbaanprofessional
tot 30-04-2021
 • Assessments
 • Begeleiding groepen
 • Loopbaan coaching
 • Onderzoek op gebied van loopbanen
 • Outplacement
 • Keuzeadvies (beroeps- en studie-)
 • Training op loopbaangebied
 • Anders
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Externe jobcoach
 • Jobcoaching op de werkvloer
 • Re-integratie eerste spoor
 • Re-integratie tweede spoor
 • Strategisch loopbaanadvies opdrachtgevers m.b.t. de organisatie
 • Toeleiding eerste spoor
 • Toeleiding tweede spoor
 • Toeleiding outplacement
 • Toeleiding anders
 • Interne jobcoach
 • Docent op gebied van loopbanen

Contact

 • +31 6 51066927 (werk)
 • +31 6 51066927 (privé)
 • +31 6 51066927 (mobiel)

http://www.contenttalentnederland.nl

Coendersstraat 18
7622 XW, BORNE, NL

Particulieren - Werknemers

Worstelt u met loopbaanvragen of ervaart u spanningen in uw huidige functioneren?
Content Talent ondersteunt u bij uw verander- en ontwikkelproces, waarna u met meer energie, plezier en effectiever uw (toekomstig) werk zult doen!

• Bedrijven – Organisaties

Bent u tevreden over de inzetbaarheid van uw medewerkers? Wilt u meer productiviteit? Betere Financiële resultaten? Meer klanttevredenheid? Minder ziekteverzuim? Benut u het potentieel van uw medewerkers optimaal? weet u hoeveel talent er momenteel bij u op de werkvloer rondloopt?
Content Talent helpt organisaties bij het boeien en binden van goed presterende medewerkers aan de organisatie en helpt goed zicht te krijgen op het aanwezige potentieel in de organisatie. Daarnaast helpen wij bij het realiseren van meer afstemming en verbinding tussen de (economische) doelen van de organisatie en de persoonlijke doelen en kracht van hun medewerkers en teams. Met als resultaat dat uw medewerkers volop in hun energie staan, zich daardoor optimaal voor de bedrijfsdoelen zullen en kunnen inzetten en u onnodig ziekteverzuim voorkomt!

Onderzoek heeft aangetoond dat maar liefst 95% van ons doen door ons onderbewuste wordt ingegeven. Voor ons voldoende reden om aandacht aan deze persoonlijke (onbewuste) breinprocessen te geven! U/uw medewerker krijgt zicht op de kracht, uw - zijn/haar energie- en motivatiebronnen, maar ook op uw - zijn/haar beperkingen en belemmerende gedachtenpatronen. Zo kan ontwikkeling en verandering van binnen uit op gang komen!

Aanbod
1. GEDRAGS-, DRIJFVEREN-, POTENTIEELANALYSE
• GEDRAGSANALYSE
Met de gedragsanalyse krijgt inzicht in uw gedragsvoorkeuren en wordt u zich bewust hoe u nog effectiever met anderen kunt communiceren.
• DRIJFVERENANALYSE
Met de drijfverenanalyse krijgt u inzicht in uw drijfveren en wordt u zich bewust van wat u motiveert /wat uw passies zijn.
• POTENTIEEL-ANALYSE
Met de potentieel-analyse krijgt u onder andere inzicht in het potentieel aan talenten en vaardigheden die u bezit, uw leer- en denkstijl en wordt u zich bewust van uw gedrag en drijfveren.
U ontvangt uitgebreide rapportages van de door u gemaakte analyses. Daarnaast vinden er één of meerdere terugkoppelingsgesprekken plaats.
Resultaat: inzicht in kwaliteiten en talenten, als ook in valkuilen/belemmeringen/non-talenten. Betekenis hiervan voor werk en loopbaan en hoe de eigen effectiviteit te verbeteren valt.

2. PERSOONLIJK ONTWIKKELTRAJECT
Coaching bij persoonlijke levensvragen en werkvragen. Reflectie, zelfinzicht en bewustwording staan centraal. Resultaat: bewustwording van kwaliteiten, als ook van valkuilen/belemmeringen. Hier effectiever mee leren omgaan.

3. LOOPBAANTRAJECT
Zicht krijgen op eigen unieke kwaliteiten, drijfveren en talenten in relatie tot werk.
Resultaat: persoonsprofiel, functieprofiel, loopbaanactieplan.

4. OUTPLACEMENTTRAJECT
In grote lijn bestaat een outplacementtraject meestal uit de verwerking van het verlies van uw huidige baan en een zelfanalyse waarin uw talenten en passies centraal staan. Vervolgens kijken we in welke richting deze (her)ontdekte talenten en passies wijzen. Aansluitend komen arbeidsmarktoriëntatie, netwerken, solliciteren en baanverwerving aan de orde.
Resultaat: persoonsprofiel, functieprofiel, actieplan arbeidsmarkt, opleidingsadvies, sollicitatiebegeleiding gericht op baanverwerving.

5. RE-INTEGRATIETRAJECT
Na ziekte of werkloosheid.
Inhoud: verwerking emoties, in kaart brengen van talenten, drijfveren, als ook de overtuigingen ten aanzien van werkhervatting. Vertalen van het zelfinzicht naar een realistisch en haalbaar beroepsperspectief dat aansluit op de mogelijkheden, voorkeuren en de (rest)capaciteiten.
Resultaat: nieuwe toekomstperspectief uitgaande van uw mogelijkheden: persoonsprofiel, beroepsprofiel, actieplan, opleidingsadvies, Sollicitatiebegeleiding, baanverwerving.

Bij bovenstaand aanbod, bieden wij aan bedrijven en organisaties de volgende aanvullende dienstverlening:

6. OPZETTEN EN VORMGEVEN TALENTMANAGEMENT
• Wat voor talenten heeft uw organisatie nu en in de toekomst eigenlijk nodig?
• Heeft u voldoende talent in huis om de toekomst van uw organisatie veilig te stellen?
• Lukt het de u om de juiste medewerkers aan te trekken, te (blijven) boeien en binden?
• Hoe ontwikkelt en behoudt u talent voor uw organisatie en hoe herkent u eigenlijk sluimerend talent?
• Lukt het u om talent uit het vergrijzend personeel te halen?
Content Talent is uw gesprekspartner bij het selecteren, ontwikkelen en behouden van de medewerkers waarmee u de toekomst van uw organisatie veilig stelt.
Met onze kwalitatieve en gebruikersvriendelijke instrumenten, brengt u uw functies scherper en objectiever in beeld, zodat u uw (toekomstige) medewerkers gerichter en objectiever kunt werven en selecteren en met meer succes in hun rol kunt coachen.

7. FUNCTIEANALYSE
Aan de hand van een inventarisatie van de sleutelverantwoordelijkheden en het prioriteren daarvan wordt de functie in kaart gebracht en wordt op basis van consensus bepaald welke gedragsvereisten, drijfveren en competenties nodig zijn om deze functie met succes te kunnen invullen.

8. SELECTIEADVIES
Op basis van een gemaakte functie-analyse en een afgenomen potentieel-analyse worden mens en functie gematcht en wordt de mate van geschiktheid voor de functie bepaald en wordt een advies voor noodzakelijk geachte verdere ontwikkeling gegeven.

9. TEAM APK
Dit is een dagprogramma dat bestaat uit verschillende samenwerkingsopdrachten in spelvorm, waarbij het team d.m.v. opdrachten op het eigen functioneren als team zal reflecteren. Bent u teamleider of onderdeel van een team en vindt u dat de olie af en toe wel eens ververst mag worden? Herkent u patronen zoals “Zo doen we het hier nu eenmaal” of “Zo zit ‘Jan’ nu eenmaal in elkaar” en zou u dat wel eens bespreekbaar willen maken?
Resultaten na één dag: meer kennis over jezelf en over elkaar; het ontdekken waar het team staat; in actie komen om samenwerking te verbeteren; meer plezier en energie.

10. TRAINING WERK EN PRIVÉ IN BALANS
Eén derde van het verzuim heeft een psychische achtergrond, veroorzaakt door omstandigheden thuis, op het werk of door een combinatie hiervan. In deze training wordt uw medewerker zich bewust van de huidige balans tussen werk & privé. Daarna leert hij/zij hoe deze balans kan beïnvloeden en verbeteren. De training richt zich in eerste instantie op bewustwording. Daarna staat gedragsverandering centraal.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Maatschappelijke organisatie
 • Overheidsorganisatie
 • Particuliere markt
 • Vereniging
 • Wetenschap
[{"profilePictureUrl":"\/download\/cb\/?id=52cd4b3a7ad16232040028da","firstName":"Joke","lastName":"Klaas","position":{"lat":52.2896393,"lng":6.7583428},"url":"\/leden\/joke-klaas\/?id=52cd4b3a7ad16232040028da","isCmiCertified":false,"isRegisteredCareerProfessional":true,"isRegisteredJobCoach":false}]