Inge van de Beek

Inge van de Beek

Sr. Coach/adviseur
  • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
  • Loopbaan coaching
  • Outplacement
  • Re-integratie tweede spoor
  • Training op loopbaangebied

Contact

  • +31 6 51031097 (werk)
  • +31 6 38309952 (mobiel)

https://trajectconsult.nl/team/inge-van-de-beek/

Mgr. van Oorschotstraat 13
5473 AX, HEESWIJK-DINTHER, NL

Als coach bij Traject Consult, ben ik actief in re-integratie, outplacement en loopbaancoaching. Sinds april 2018 ben ik senior coach ook verantwoordelijk voor het coachen van onze freelance coaches. Dat wil zeggen: het wegwijs maken in onze werkwijze, feedback geven op rapportages, organiseren en leiden van intervisiebijeenkomsten en het gevraagd en ongevraagd geven van tips en adviezen. In deze werkzaamheden ben ik onderscheidend in de vertaalslag. Van belemmeringen naar kwaliteiten en voordelen, van bezwaren naar kansen en van ingewikkelde wetten naar reële spelregels. Schakelend tussen de verschillende perspectieven van alle belanghebbende partijen (werkgever, werknemer, werkzoekende en overheid). Overtuigend in het over de streep trekken van anderen met verrassende ideeën, creatieve oplossingen en nieuwe perspectieven. Een idealist met een eigen visie op het leven, gedreven door doelen die bijdragen aan de eigen innerlijke groei en die van anderen. Een doorzetter met de motivatie om alles aan te pakken wat er moet gebeuren. Intuïtief en eerlijk, met oprechte interesse.

Werkvelden

  • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
[]