Hanny Ebbers

Hanny Ebbers

coach voor individu en organisatie
Noloc Register Jobcoach
 • Assessments
 • Docent op gebied van loopbanen
 • Externe jobcoach
 • Jobcoaching op de werkvloer
 • Keuzeadvies (beroeps- en studie-)
 • Loopbaan coaching
 • Re-integratie eerste spoor
 • Re-integratie tweede spoor
 • Anders
 • Toeleiding eerste spoor
 • Toeleiding tweede spoor
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Begeleiding groepen
 • Training op loopbaangebied
 • Toeleiding outplacement
 • Bemiddeling
 • Loopbaan counselling

Contact

 • +31 06 21997872 (werk)
 • +31 06 21997872 (mobiel)
 • +31 06 21997872 (mobiel)

http://www.hannyebbers.nl

Mathenesserweg 97 A
3027HK, ROTTERDAM, NL

Ik werk vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek is en voldoende kracht heeft gekregen om zich te ontwikkelen. Ik baseer me onder anderen op de waarderingstheorie, de narratieve psychologie en het systeemtheoretisch denken.

Als coach en trainer heb ik ervaring met verschillende groepen mensen op zoek naar hun plek in de maatschappij. Na mijn HBO-opleiding Jeugdwelzijnswerk in 1987 heb ik twaalf jaar dropouts uit het onderwijs en werkloze jongeren begeleid. Voor deze doelgroep heb ik verschillende programma’s ontwikkeld en begeleid zoals assessment, sociale vaardigheidstraining op de werkvloer, sollicitatietraining en oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Van 1997 tot 2000 deed ik de opleiding tot zkm-consultant ® bij de stichting W & Z. Tussen 2000 en 2016 heb ik gewerkt als jobcoach in de GGZ. Nu werk ik als zelfstandig coach en supervisor voor diverse opdrachtgevers. Ik heb zowel kennis van psychiatrische stoornissen als van wet- en regelgeving rondom arbeid.

Daarnaast is mijn ambitie om aIs supervisor coaches te helpen zichzelf verbeteren. In deze tijd waarin professionals eenzaam aan het ploeteren zijn om zichzelf te profileren, zie ik het als mijn uitdaging om hun te leren ook kwetsbaar te durven zijn. ik ben van mening dat vakkennis pas echt de vingers kunt krijgen door reflectie en zelfkennis. Als je jezelf goed kent kun je op een verantwoorde manier samen met de ander de goede stappen zetten.

Jobcoach en loopbaanbegeleider gespecialiseerd in de GGZ (sinds 2000)
LBA-assessmentmethodiek (gecertificeerd assessor)
ZKM-consultant (geregistreerd 2000)
IPS trajectbegeleider (gecertificeerd 2016)
GGZ agoog (geregistreerd 2017 Registerplein 461001858)
supervisor in opleiding (2019-2021)

Sociale vaardigheidstraining met theatersportoefeningen ontwikkeld
Diverse trainingen gevolgd in de Socratische gespreksvoering

mede ontwikkelaar:
KIRA methodiek (2003 - 2004)
Werkweb Autisme (2014 - heden)

Zie verder www.hannyebbers.nl

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Overheidsorganisatie
 • Particuliere markt
 • Maatschappelijke organisatie

Lid van de volgende beroepsverenigingen

 • Overig
 • LVSC
[{"profilePictureUrl":"\/download\/cb\/?id=5ba0e389f2574901030aeba4","firstName":"Hanny","lastName":"Ebbers","position":{"lat":51.914924,"lng":4.438536099999999},"url":"\/leden\/hanny-ebbers\/?id=5ba0e389f2574901030aeba4","isCmiCertified":false,"isRegisteredCareerProfessional":false,"isRegisteredCareerProfessional2021":false,"isRegisteredJobCoach":true}]