Erik Beelen

Erik Beelen

Consulent Werk en Mobiliteit | Jobcoach
Register Loopbaanprofessional
Noloc Register Jobcoach
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Competentiecoaching
 • Loopbaan coaching
 • Outplacement
 • Re-integratie eerste spoor
 • Toeleiding eerste spoor
 • Re-integratie eerste spoor
 • Re-integratie tweede spoor
 • Jobhunting
 • Toeleiding anders
 • Externe jobcoach
 • Bemiddeling
 • Toeleiding tweede spoor
 • Toeleiding outplacement
 • Interne jobcoach
 • Jobcoaching op de werkvloer
 • Assessments

Contact

 • +31 6 83444464 (werk)
 • +31 6 28540373 (privé)
 • +31 6 28540373 (mobiel)

http://www.oxhill7.nl

Andromeda-ring 15
3328HB, DORDRECHT, NL

Niemand aan de zijlijn

Fulltime werkzaam als re-integratieconsulent voor OxHill7. Ervaren in begeleiding cliënten 2e spoor, WGA en outplacement. Adviserende rol naar werkgevers/verzekeraars en samenwerking met bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers en stresscoaches.

Als de indruk is dat je in een hokje moet passen om geaccepteerd te worden dan pas ik niet in dat hokje. Ik heb in België, Nederland, Frankrijk en Engeland gewerkt en ik heb verschillende stappen gemaakt van Toerisme, Recreatie & Hospitality en arbeidsbemiddeling van ICT-ers naar de begeleiding van arbeidsgehandicapten, werklozen en werknemers in loondienstverband (2e spoor). Daardoor veel ervaring met verschillende disciplines. En ja daardoor een optimistische kijk op ieders talent.

Ervaring met:
- Praktisch geschoolde werknemers (schoonmaak, catering, industrie, kinderopvang, logistiek)
- Call center branche, ICT (sales, beheer en development)
_ ADHD, ASS, NAH
- PGB, WMO, Jeugdteam en ondersteuning van ouders
- Jobcoaching
- Beroepskeuze-onderzoek (kwaliteiten, interesses, valkuilen)
- Jobhunten (baan/detachering/stage/werkervaringsplaats)

Opleiding:
HBO Hogeschool voor Toerisme en Verkeer NHTV (nu Breda University of Applied Science), Public Relations en Voorlichting
HBO Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu
HBO Medische Basiskennis
HBO Elan Training Jobcoaching

Vrijwilligerswerk
Ouderplatform Zuid-Holland Zuid
Werkbank Drechtsteden

Per december 2021 maakt OxHill7 deel uit van de paraDigma Groep.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Particuliere markt
 • Overheidsorganisatie
 • Maatschappelijke organisatie

Lid van de volgende beroepsverenigingen

 • Overig
[{"profilePictureUrl":"\/download\/cb\/?id=57384bb89cf92fd400d21f21","firstName":"Erik","lastName":"Beelen","position":{"lat":51.7813509,"lng":4.6848475},"url":"\/leden\/erik-beelen\/?id=57384bb89cf92fd400d21f21","isCmiCertified":false,"isRegisteredCareerProfessional":true,"isRegisteredCareerProfessional2021":true,"isRegisteredJobCoach":true}]