Erik Baan

Erik Baan

Arbeidsdeskundige & Jobcoach
Noloc Register Jobcoach
 • Assessments
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Competentiecoaching
 • Loopbaan coaching
 • Outplacement
 • Re-integratie eerste spoor
 • Bestuurder op gebied loopbanen
 • Begeleiding groepen
 • Re-integratie eerste spoor
 • Re-integratie tweede spoor
 • Bemiddeling
 • Jobhunting
 • Toeleiding tweede spoor
 • Toeleiding outplacement
 • Interne jobcoach
 • Externe jobcoach
 • Jobcoaching op de werkvloer
 • Toeleiding eerste spoor

Contact

 • +31 078 8200080 (werk)
 • +31 06 27016602 (mobiel)
 • +31 06 27016602 (mobiel)

http://www.jobup.nl

Oranjestraat 20
3341 XN, HENDRIK IDO AMBACHT, NL

Bruggenbouwer voor mensen

Ik heb de mooie taak om bruggenbouwer te zijn voor mensen. Ik wil een verbindende schakel zijn tussen een werkgever en de werknemer die door zijn of haar achtergrond, uitkeringssituatie, ziekte of beperking moeilijk zelfstandig aan het werk komt. JobUp gelooft dat ieder mens, maar ook iedere werkgever uniek is en daarom gebaat is bij een specifieke aanpak.

Ik werk in opdracht van werkzoekenden, werkgevers, UWV, gemeenten, verzekeraars en arbodiensten en wil in mijn dienstverlening onderscheidend zijn. Door goed te luisteren en samen te werken creëren we voor alle betrokkenen duurzame en bevredigende oplossingen.

Ik kan u van dienst zijn op het gebied van jobcoaching, reïntegratie, arbeidsdeskundig onderzoek, begeleiding 1e en 2e spoor poortwachter, outplacement. Tevens kan ik werkgevers adviseren en helpen bij het invullen van verplichtingen voor social return on investment(sroi) en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Overheidsorganisatie
 • Particuliere markt
 • Maatschappelijke organisatie

Lid van de volgende beroepsverenigingen

 • NVvA

Overige media

[{"profilePictureUrl":"\/download\/cb\/?id=56a132de20c6afce00c958e1","firstName":"Erik","lastName":"Baan","position":{"lat":51.8521906,"lng":4.643358},"url":"\/leden\/erik-baan\/?id=56a132de20c6afce00c958e1","isCmiCertified":false,"isRegisteredCareerProfessional":false,"isRegisteredJobCoach":true}]