Arthur Moen

Arthur Moen

Onafhankelijk cliëntondersteuner/ integraal jobcoach
Noloc Register Jobcoach
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Bemiddeling
 • Jobhunting
 • Externe jobcoach
 • Jobcoaching op de werkvloer
 • Keuzeadvies (beroeps- en studie-)
 • Re-integratie tweede spoor
Profiel afbeelding

Contact

 • +31 06 46607645 (werk)
 • +31 06 40935289 (privé)

http://www.meeplus.nl/arbeid

Anna Paulownastraat 12
3314 JK, DORDRECHT, NL

Werken is het beste medicijn !

Over mij:
Als ervaringsdeskundige werk ik sinds 2017 met heel veel plezier bij stichting Mee Plus (regio Zuid Holland Zuid).
Mijn functie is onafhankelijk cliëntondersteuner en integraal jobcoach onder het label MEE Plus Arbeid.
Sinds 2008 ben ik al actief als jobcoach en hulpverlener bij o.a. het Leger des Heils en als zelfstandige bij LiMoen Coaching

MEE Plus (Arbeid) is netwerkpartner voor overheden, werkgevers in het kader van de Participatiewet (Wet Banenafspraak) en ondersteuners van werknemers met een beperking bij werk, gezondheid, geldzaken en leefomgeving.

MEE NL heeft 2 producten ontwikkeld op het gebied van arbeid: De Integrale Arbeidscoach (18+) en de Integrale Toekomstcoach (18-/18+).

Integrale Arbeidscoach
De Integrale Arbeidscoach helpt werkgevers: uitval van werknemers met een beperking te stoppen of verminderen; ziekteverzuim terug te dringen; productiviteit te verhogen door bijvoorbeeld functiecreatie; simpele taken weghalen bij ‘dure’ werknemers en laten uitvoeren door mensen met een beperking; met een beperking een passende werkplekbieden; Te stijgen op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen.

Integrale Toekomstcoach
De Toekomstcoach is er speciaal voor kwetsbare jongeren bij de overgang van 18- naar 18+. De Toekomstcoach heeft als doel om zoveel mogelijk kwetsbare jongeren een duurzame plek in de samenleving te geven. Waar mogelijk worden deze jongeren naar een betaalde baan begeleid.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Overheidsorganisatie
 • Maatschappelijke organisatie
[{"profilePictureUrl":"\/download\/cb\/?id=56a25be71eb9b2d90068c025","firstName":"Arthur","lastName":"Moen","position":{"lat":51.8035686,"lng":4.6733901},"url":"\/leden\/arthur-moen\/?id=56a25be71eb9b2d90068c025","isCmiCertified":false,"isRegisteredCareerProfessional":false,"isRegisteredCareerProfessional2021":false,"isRegisteredJobCoach":true}]