Arthur Moen

Arthur Moen

Integraal arbeidscoach/ jobcoach+++/ onafhankelijk clientondersteuner
Noloc Register Jobcoach
 • Begeleiding naar de arbeidsmarkt
 • Bemiddeling
 • Jobhunting
 • Externe jobcoach
 • Jobcoaching op de werkvloer
 • Keuzeadvies (beroeps- en studie-)
 • Re-integratie tweede spoor
Profiel afbeelding

Contact

 • +31 06 46607645 (werk)
 • +31 06 40935289 (privé)

http://www.limoencoaching.nl / www.meeplus.nl

Anna Paulownastraat 12
3314 JK, DORDRECHT, NL

werk is het beste medicijn

Ik werk voor MEE Plus MEE Plus Arbeid is onderdeel van Stichting MEE Plus. (www.meeplus.nl)MEE Plus Arbeid is netwerkpartner voor overheden, werkgevers in het kader van de Participatiewet (Wet Banenafspraak) en ondersteuners van werknemers met een beperking bij werk, gezondheid, geldzaken en leefomgevingIntegrale arbeidscoach (jobcoach +++):De Integrale Arbeidscoach helpt werkgevers: uitval van werknemers met een beperking te stoppenof verminderen; ziekteverzuim terug te dringen; productiviteit te verhogen door bijvoorbeeld functiecreatie;simpele taken weghalen bij ‘dure’ werknemers en laten uitvoeren door mensen met een beperking;mensen met een beperking een passende werkplekbieden; Te stijgen op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen.

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Overheidsorganisatie
 • Maatschappelijke organisatie
[{"profilePictureUrl":"\/download\/cb\/?id=56a25be71eb9b2d90068c025","firstName":"Arthur","lastName":"Moen","position":{"lat":51.8035686,"lng":4.6733901},"url":"\/leden\/arthur-moen\/?id=56a25be71eb9b2d90068c025","isCmiCertified":false,"isRegisteredCareerProfessional":false,"isRegisteredJobCoach":true}]