Instroomscanner

De Codex Instroomscanner is een online tool die alle mogelijke subsidies en regelingen in kaart brengt van jouw loopbaanklant. Denk aan loonkostenvoordelen, no-riskpolis, SROI, instroom- en opleidingssubsidies. Op basis van algemene gegevens zoals het BSN-nummer en de postcode van je klant, krijg je direct inzicht in alle subsidies en regelingen. Vervolgens draai je de bijbehorende rapportage uit. Zo’n digitaal dossier geeft potentiële werkgevers inzicht in financiële voordelen. Het stimuleert ze mogelijk extra om jouw kandidaat aan te nemen. Deze unieke database is met name interessant voor loopbaanprofessionals en jobcoaches, die re-integratie, 2e spoor en outplacementtrajecten verzorgen. 

Voordelen van de Instroomscanner

  • Biedt in 1 minuut een juiste en volledige momentopname per werknemer
  • Levert een bedrijf snel geld op
  • Maakt het mogelijk om maatwerk te leveren als loopbaanprofessional
  • Vooral gericht op werklozen, mensen die hun baan verliezen of om welke reden dan ook thuiszitten

Overeenkomst Noloc en Codex
Normaal gesproken sluit een bedrijf een licentieovereenkomst af met Codex om gebruik te kunnen maken van de Instroomscanner. De jaarlijkse kosten bedragen tussen de € 500 en € 750,--. Omdat deze investering voor kleinere bedrijven en zzp’ers niet haalbaar is, heeft Noloc een overeenkomst gesloten met Codex. Noloc-leden betalen alléén voor het gebruik van de Instroomscanner!

Speciale prijs Noloc-leden
Als Noloc-lid sluit je, via Noloc, een individueel abonnement af op de Instroomscanner. De kosten per abonnement bedragen per kalenderjaar € 150,--. De facturering verloopt via Noloc. Je kunt dan op jaarbasis voor 15 klanten een rapportage inzien en uitdraaien.

Voor additionele rapportages betaal je rechtstreeks aan Codex een bedrag van € 10,-- per afgenomen rapportage. Het abonnement sluit je af voor een kalenderjaar en is jaarlijks opzegbaar (voor 1 december). Vanaf 1 januari 2023 start de mogelijkheid om dit abonnement via Noloc af te sluiten.

Probeer het in oktober en november uit
Voordat je een abonnement afsluit, wil je uiteraard eerst weten wat het precies inhoudt en hoe het werkt. Daarom mag jij als Noloc-lid de Instroomscanner in oktober en november gratis uitproberen. Je kunt in deze periode voor maximaal 4 kandidaten rapportages aanvragen. Zo krijg je meer inzicht wat zo’n digitale rapportage inhoudt. Ook kun je hiermee direct bedrijven benaderen met jouw klant en bijbehorend voordeel voor het bedrijf. 

Ja, ik wil heel graag de Instroomscanner uitproberen!