1. Home
  2. > Informatie lidmaatschap
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen

Lidmaatschap van dé vereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches

Informatie en voorwaarden:
Informatie en voorwaarden voor het lidmaatschap vind je in de bibliotheekmappen op deze website: klik hier.
Je vindt daar onder andere de aanmeldvoorwaarden, de gedragscode, het klachtenreglement, het huishoudelijk reglement en de statuten. 

Je krijgt als lid gratis toegang tot:

Verder ontvang je (flinke) korting op:

  • toegang tot het Noloc Loopbaancongres
  • de Master Loopbaanmanagement
  • contributie PZO (Platform Zelfstandig Ondernemers) (nu € 29,-, normaal € 135,-) 
  • en door het jaar heen, vele aanbiedingen van externe partijen
  • LoopbaanVisie hard-copy, via Kloosterhof (link).

En nog veel meer!

Kosten/tarieven:
Het (persoonlijke) lidmaatschap kost € 235,- excl. btw per kalenderjaar (in 2018).
Deze contributie geldt voor alle categorieën leden behalve student-leden.
Bij aanmelding voor het lidmaatschap wordt eenmalig € 100,- inschrijfgeld berekend.  

Student-lidmaatschap:
Voorwaarden: klik hier en open 'Noloc voorwaarden voor aanmelden':
€ 65,- in 2018.

Externe aansluiter:
Géén lid van Noloc, enkel mogelijkheid tot opname in beroepsregister: € 175,- op jaarbasis in 2018 
(€ 100,- behandelkosten bij aanmelding te voldoen en bij opname in het beroepsregister volgt een factuur met naar rato de jaarbijdrage).

Aanmelden als lid?
>> Ga naar het aanmeldingsformulier

Opzeggen:
Je beëindigt het individuele lidmaatschap (en/of eventuele aanvulling PZO) door schriftelijke opzegging.
Het lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar. Rekening houdend met het Verenigingsrecht, dien je uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar je lidmaatschap op te zeggen als je het lidmaatschap met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar wilt stopzetten. Dit geldt ook voor Externe Aansluiters en voor aanvulling op het lidmaatschap (PZO).
Je ontvangt altijd per e-mail een bevestiging van je opzegging.
Graag vernemen wij bij je opzegging ook de reden daarvan (sluit het aanbod niet aan, tijdgebrek, financiele oorzaak, stop je met loopbaanadvieswerk, ga je met pensioen, of anderzijds).

Stuur een opzegging per e-mail naar: info@noloc.nl.
Of per post naar:
Noloc
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk