1. Home
 2. > FAQ
 1. FAQ
 2. contact
 3. inloggen

FAQ

 • <p>Voor het mededingen in aanbestedingen voor jobcoaching, moet de organisatie waartoe men behoort een rechtspersoon zijn. Daarnaast vraagt het UWV de jobcoachorganisaties de visie- en eindtermen van de beroepsvereniging voor jobcoaches te onderschrijven. Deze visie- en eindtermen zijn nu overgenomen door Noloc. Formele aansluiting bij Noloc is echter niet verplicht.</p>
 • <p>Die zijn er niet, maar kunnen door jobcoaches zelf georganiseerd worden als daar behoefte aan is. Jobcoaches kunnen, als ze lid zijn, altijd aansluiten bij bestaande kwaliteitskringen. Hoe een kwaliteitskring opgezet kan worden is te vinden via de website van Noloc.</p>
 • <p>Met de opheffing van BJN is ook de certificering via BJN opgeheven. Om in aanmerking te komen voor de titel Noloc Erkend Jobcoach moet je je bij Noloc opnieuw aanmelden als lid en je&nbsp;opnieuw&nbsp;laten registreren. Alle informatie over de Noloc beroepsregistratie vind je op onze website onder het blok &ldquo;Beroepsregistratie&rdquo;.</p>
 • <p>Zoals ook in het aanmeldformulier voor jobcoaches in 2016 vermeld, hebben jobcoaches per 1 januari 2017 geen &lsquo;status aparte&rsquo; meer bij Noloc. Zij kunnen van alle lidmaatschapsfaciliteiten gebruik maken: ten opzichte van 2016 nu ook van alle digitale vakbladen van Kloosterhof, deelname aan kwaliteitskringen en per 1 februari ook mogelijke inschrijving in een beroepsregister van Noloc (verplicht binnen uiterlijk 3 jaar na aanvang van je lidmaatschap). Heb je je als jobcoach in 2016 nog niet bij Noloc aangemeld? Dan kan je dat in 2017 uiteraard alsnog doen. Hiervoor meld je je aan via www.noloc.nl. Jobcoaches krijgen in 2017 50% korting op het inschrijfgeld.</p>
 • <p>De website ondergaat momenteel een aantal wijzigingen en onderdelen worden nog aangevuld. Wanneer je op het blokje &lsquo;ik ben lid&rsquo; klikt, vind je informatie voor jobcoaches. Klik je op het blokje &lsquo;beroepsregistratie&rsquo; dan vind je informatie over de registratie-eisen voor het behalen van je &lsquo;Noloc erkend jobcoach&rsquo; status. Alle informatie die je verder via de website kunt vinden en voor loopbaanprofessionals geldt, geldt ook voor jobcoachleden.</p>
 • <p>Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en dient desgewenst v&oacute;&oacute;r december te worden opgezegd. Je kunt je lidmaatschap opzeggen via een e-mail of brief aan het secretariaat van Noloc. Wanneer je een bevestiging hebt ontvangen dat dit is verwerkt, weet je dat je lidmaatschap aan het einde van het kalenderjaar wordt be&euml;indigd.</p>
 • <p>Log in op de website en ga naar &#39;Mijn profiel&#39; (rechts boven, onder het zoekveld).</p>
 • <p>Wellicht ben je onlangs van e-mailadres gewijzigd. Je kunt het secretariaat informeren over je nieuwe mailadres en zodra zij de verwerking hiervan hebben bevestigd, kan je met je nieuwe mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen via www.noloc.nl/inloggen. Wachtwoord vergeten? Je kunt op de inlogpagina kiezen voor het aanmaken van een nieuw wachtwoord. Je nieuwe wachtwoord wordt dan naar je e-mailadres verzonden.</p>
 • <p>De gedragscode waaraan Noloc-leden zich dienen te houden en het bijbehorende klachtenreglement zijn te downloaden via www.noloc.nl/bibliotheek, map &#39;Toelatingseisen en reglementen Noloc&#39;.</p>
 • <p>De lidmaatschapsvoorwaarden vind je in de map &#39;Toelatingseisen en reglementen Noloc&#39; via www.noloc.nl/bibliotheek</p>
 • <p>Een overzicht van de inhoud en de kosten van het lidmaatschap is te vinden op www.noloc.nl/informatie-lidmaatschap</p>
 • <p>Wanneer je voornamelijk re&iuml;ntegratietrajecten doet, kun je er voor kiezen om je erkenning voor &lsquo;Noloc erkend loopbaanprofessional&rsquo; te halen. Binnen jobcoachorganisaties hebben de coaches die nauwelijks &lsquo;coaching on the job&rsquo; doen, een goed alternatief om zich toch te laten registreren als zij het gevoel hebben niet te kunnen voldoen aan de eisen die de portfolio-opdracht voor het jobcaochregister stelt.</p>
 • <p>Op dit moment wordt nog bekeken hoe de herregistratie van jobcoaches er uit zal gaan zien. In dat kader zal ook worden gekeken naar bovenstaande vragen. Overigens zal herregistratie van jobcoaches pas vanaf 2020 aan de orde zijn, als de eerste geregistreerde Noloc Erkende Jobcoaches hun herregistratie dienen aan te vragen.</p>
 • <p>Als je een diploma hebt van &eacute;&eacute;n van de erkende jobcoach opleidingen, met een datum op het diploma van na de erkenning (voor Elan, Saxion en Combo geldt een diploma na 1 juli 2013 en voor Capabel geldt een diploma na 1 juli 2016). Uit het toetsingskader: &lsquo;indien in het bezit van dit diploma geldt een vrijstelling voor rubriek 2,3 en 4&rsquo;.</p>
 • <p>Het toetsingskader beschrijft een vijftal rubrieken waaraan de aanvraag voor het &lsquo;Noloc erkend loopbaanprofessional&rsquo; register aan moet voldoen. Je kunt deze rubrieken doorlopen om na te gaan of je Beroepsgerichte CV en casus&nbsp;de vereiste informatie bevatten.</p>
 • <p>Het toetsingskader beschrijft een vijftal rubrieken waaraan de aanvraag voor het &lsquo;Noloc erkend jobcoach&rsquo; register aan moet voldoen. Je kunt deze rubrieken doorlopen om na te gaan of je Beroepsgerichte CV en Portfolio de vereiste informatie bevatten.</p>
 • <p>Nee dat hoeft niet. Wanneer je een erkende jobcoachopleiding succesvol hebt afgerond (na 1 juli 2013 of in geval van capabel na 1 juli 2016) ben je vrijgesteld voor rubriek 2,3 en 4 van het toetsingskader voor jobcoaches. Bij je aanvraag voor de erkenning is meesturen van je behaalde diploma voldoende.</p>
 • <p>Nee, alle jobcoaches moeten zich zelf als lid bij Noloc aanmelden en zich opnieuw laten registreren volgens het toetsingskader van Noloc.</p>
 • <p>Nee, de beroepsvereniging BJN is niet door Noloc overgenomen. BJN heeft zich per 31/12/2016 opgeheven en haar leden de mogelijkheid geboden om zich, op eigen initiatief, aan te melden als lid van Noloc en zich te registreren in een beroepsregister van Noloc. Noloc heeft in 2016 speciale bijeenkomsten voor jobcoaches georganiseerd en het beroepsregister voor jobcoaches ingericht.&nbsp;</p>
 • <p>Ja, dit is mogelijk via het declaratieformulier (home/ ik ben lid/ bibliotheek/ informatie voor (kader)leden). Deze tegemoetkoming in de kosten is &euro; 115,- (per 3 jaar).</p>
 • <p>Noloc wordt hierover niet door CMI ge&iuml;nformeerd. Je kunt er zelf voor zorgen dat je in het Noloc beroepsregister wordt opgenomen als Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional. Alle benodigde informatie daarover is te vinden op onze website.</p>
 • <p>Je kunt je via de reguliere wijze aanmelden als lid, daarna kan je jezelf laten registreren in ons beroepsregister met je CMI- certificering. Alle benodigde informatie daarover is te vinden op onze website via de homepage, blok &#39;Beroepsregistratie&#39;, blok Noloc Erkend Cmi Register Loopbaanprofessional.</p>
 • <p>Log in op de website en ga naar je profiel. Daar tref je de rode button &#39;Mijn bijeenkomsten&#39; aan.</p>
 • <p>Nee, je lidmaatschap wordt alleen van de zijde van Noloc be&euml;indigd wanneer je meer dan 3 jaar lid bent en nog niet in het beroepsregister bent opgenomen. Hiervan krijg je in het derde jaar van je lidmaatschap bericht en de einddatum van je lidmaatschap is altijd 31 december. De maximale termijn van de aspirant-status van je lidmaatschap is namelijk 3 jaar (statutair vastgelegd). Als aspirant-lid kan je (behoudens het gebruik van een Noloc beeldmerk, benoeming in statutaire organen en stem-/kiesrecht) van alle lidmaatschapsfaciliteiten gebruik maken.</p>
 • <p>Wellicht is je registratie verlopen, dan ben je niet meer zichtbaar op onze website. Kijk op je bewijs van erkenning naar de ingangsdatum (3 jaar geldig), lees de mogelijkheden voor herregistratie onder &quot;beroepsregistratie&quot; op de hoofdpagina van onze website.</p>
 • <p>Er zijn mentoren die je graag ter ondersteuning van dienst zijn. Benader een mentor in je omgeving via het mentorenoverzicht (ik zoek informatie/ bibliotheek/ mentoraat).</p>
 • <p>Alles over dit onderwerp is te vinden onder &quot;beroepsregistratie&quot; op de hoofdpagina van onze website.</p>