1. Home
  2. > Uitleg Noloc Erkend...
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen

Uitleg Noloc Erkend Loopbaanprofessional

                                                      

 Noloc Erkend Loopbaanprofessional is de beroepserkenning van Noloc die kan worden toegekend aan professionals met tenminste 1 jaar beroepservaring. De erkenning wordt toegekend na toetsing aan de hand van een aantal beroepscriteria.
Meer informatie? 
Klik hier voor het overzicht met de vergelijking en uitleg keurmerken (pdf)
Voor meer informatie over registratie bij Noloc en over het toetsingskader, ga je naar de bibliotheek (map 'Beroepsregistratie en certificering').