Erasmus Employment Plus (EEP)

  EEP

  Noloc participeert als kennispartner in het Europese project Erasmus Employment Plus (EEP). Dit project richt zich op het aanreiken van nieuwe, gerichte begeleidingsmethoden en -instrumenten aan jobcoaches en loopbaanprofessionals die werken met cliënten met een laag opleidings- of vaardighedenniveau. Het project is gestart in oktober 2018 en loopt t/m september 2021. Aangesloten projectpartners zijn afkomstig uit Engeland, Oostenrijk, Bulgarije, Polen, Spanje en Nederland.

  Het curriculum bestaat uit vier inhoudelijke, toepassingsgerichte modulen plus bijbehorende handleidingen voor facilitators en een als self-assessment te gebruiken referentiegids waarin leerdoelen rechtstreeks gekoppeld zijn aan leeractiviteiten. Het didactisch principe is gericht op action-learning, waardoor de eigen pratijk en ervaringen van de deelnemers centraal staan. Alle materialen zijn downloadbaar en vrij toegankelijk te gebruiken door jobcoaches, loopbaanbegeleiders en opleiders.

  Curriculum

  Handleiding voor facilitators

  Skills assessment

  Europese voorbeeldprojecten

   

  In de afsluitende online bijeenkomst op 24 juni 2021 zijn de projectresultaten gepresenteerd. 

   

  Logo balk participanten