1. Home
  2. Actueel
  3. Het nieuwe keurmerk...

Het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional


De aanleiding

 

CMI en Noloc hechten sterk aan de kwaliteit en de permanente ontwikkeling van loopbaanprofessionals. Sinds medio 2018 werken Noloc en CMI daarom samen aan het komen tot één landelijk keurmerk voor professionele loopbaanbegeleiders.

Het doel

Noloc en CMI laten daarvoor de bestaande Noloc beroepserkenning en het oude keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL) los. Daarvoor in de plaats komt een nieuw keurmerk RL dat per 1 januari 2021 door Noloc wordt voortgezet (klik hier voor de verklaring uit 2018).

Het keurmerk

Het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional kent een geldigheidsduur van vier jaar en is toegankelijk voor alle loopbaanprofessionals die hun vakbekwaamheid zichtbaar willen maken, zowel voor leden als niet-Noloc leden. Herkenbaar en gewaardeerd door professionals, opdrachtgevers en loopbaanbureaus. Kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk getoetst, toegankelijk en betaalbaar.


De werkwijze

Het ontwikkelen en implementeren van een gezamenlijk keurmerk vereist een nauwe samenwerking tussen beide organisaties. Er wordt achter de schermen in verschillende werkgroepen gewerkt aan:
- het uitwerken van het beroepsprofiel, het toetsingskader en het proces van (re)certificeren
- het systeem van mentoren, assessoren en intervisie/supervisie
- het inrichten van de bijbehorende organisatie
- de communicatie richting Noloc-leden, CMI-gecertificeerden, de markt en stakeholders.
 

Wat betekent dit voor jou?

Per 1 januari 2021 verandert er dus het nodige. Op deze website leggen we uit wat dit voor jou betekent. Hierbij maken we onderscheid tussen verschillende groepen. Wat betekent dit voor jou ....
 
als werkgever/opdrachtgever
Per 1 januari 2021 vervangt het keurmerk Register Loopbaanprofessional de beide bestaande keurmerken Noloc erkende loopbaanprofessional en CMI Register Loopbaanprofessional. 
Met de introductie van één gezamenlijk, landelijk keurmerk ontstaat voor de markt duidelijkheid welke loopbaanprofessionals door middel van toetsing hebben voldaan aan de daartoe gestelde hoge kwaliteitseisen. Op deze manier borgen we niet alleen de professionaliteit van de professional, maar ook de professionaliteit van het loopbaanvak. 

als Noloc erkende loopbaanprofessional
Voor Noloc erkende loopbaanprofessionals ontstaat er per 1 januari 2021 een overgangssituatie. Als gevolg van een overgangsregeling wordt je Noloc erkenning op dat moment automatisch omgezet in het keurmerk Register Loopbaanprofessional. Bij je eerstvolgende recertificering onder het nieuwe keurmerk is de overgangsregeling van toepassing. Deze houdt in dat je naast het voldoen aan de voorwaarden voor recertificering ook dient aan te tonen dat je de twee nieuwe onderdelen uit het beroepsprofiel (Loopbaantheorie en Methodisch werken) beheerst. 

als CMI Register Loopbaanprofessional
Voor CMI Register Loopbaanprofessionals ontstaat er per 1 januari 2021 een overgangssituatie. Als gevolg van een overgangsregeling wordt je RL-certificering op dat moment automatisch omgezet in het keurmerk Register Loopbaanprofessional. Bij je eerstvolgende recertificering onder het nieuwe keurmerk is de overgangsregeling van toepassing. Deze houdt in dat je naast het voldoen aan de voorwaarden voor recertificering ook dient aan te tonen dat je de twee nieuwe onderdelen uit het beroepsprofiel (Loopbaantheorie en Methodisch werken) beheerst. 

als Noloc aspirant-lid
Voor Noloc aspirant-leden ontstaat er per 1 januari 2021 een nieuwe situatie. Vanaf dat moment zal je bij je certificeringsaanvraag dienen aan te tonen aan de eisen van het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional te voldoen. De toetsing van deze eisen zal uit twee delen bestaan: een schriftelijke beoordeling van het aangeleverde dossier, en een aanvullende mondeling gesprek. Doelstelling van het mondelinge gesprek is tweeledig: een nadere toetsing van elementen in je dossier die nog niet voldoende overtuigend zijn aangetoond, en het in gesprek gaan over ontwikkelpunten ten behoeve je verdere doorontwikkeling als loopbaanprofessional. 
Tot 1 januari 2021 blijven de huidige Noloc erkenningseisen alsook de huidige wijze van toetsing van deze eisen bestaan. Mocht je voor 1 januari 2021 je Noloc erkenning willen behalen, en daardoor gebruik kunnen maken van de overgangsregeling voor Noloc erkende loopbaanprofessionals, dan dien je je erkenningsdossier vóór 01 december 2020 volledig ter beoordeling te hebben ingediend.

als Noloc externe aansluiter
Ben je als externe aansluiter aan Noloc verbonden, dan geldt voor jou een van onderstaande situaties:
1. Ik ben externe aansluiter en heb een geldige Noloc erkenning (=opgenomen in Noloc beroepsregister, geen lidmaatschap): dan geldt de situatie zoals beschreven onder het kopje ‘Noloc erkend loopbaanprofessional’
2. Ik ben externe aansluiter, nog geen Noloc erkenning behaald of langer dan een jaar verlopen:  dan geldt de situatie zoals beschreven onder het kopje ‘Noloc aspirant-lid’. Neem bij vragen contact op met het secretariaat van Noloc.

De overgangsregeling
Bekijk hier de overgangsregeling naar het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL).

Het nieuwe beroepsprofiel en toetsingskader
Het nieuwe beroepsprofiel en toetsingskader van het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional zijn gereed. We hebben zorgvuldig gekeken naar onze kennis en kunde, naar de ontwikkelingen in ons vak, naar de toekomst van een leven lang ontwikkelen.

  • Klik hier* voor het nieuwe beroepsprofiel.
  • Klik hier* voor het nieuwe toetsingskader voor initiële certificering
  • Klik hier* voor het nieuwe toetsingskader voor recertificering
  • ‚ÄčKlik hier* voor het nieuwe toetsingskader voor recertificering met overgangsregeling

*Disclaimer:
Op de Noloc site staat de meest recente versie van het beroepsprofiel en het toetsingskader. Het kan voorkomen dat in de komende weken nog een enkele wijziging plaats vindt. Kijk daarom altijd even op die site voor de meest recente versie.

Kosten
Een aanvraag voor een initiële certificering tot Register Loopbaanprofessional kost €300,00 euro excl. BTW.
Een aanvraag voor re-certificering voor Register Loopbaanprofessional kost €200,00 euro excl. BTW. 

Vragen en informatie
Vele vragen worden beantwoord in de vorm van een FAQ. Deze informatie wordt telkens aangevuld. Ook kunt u onze informatieflyer via deze link downloaden.


Nieuwsberichten