1. Home
  2. Actueel
  3. Op weg naar...

Op weg naar één keurmerk


De aanleiding

CMI en Noloc hechten sterk aan de kwaliteit aan de kwaliteit en de permanente ontwikkeling van loopbaanprofessionals. Sinds medio 2018 werken Noloc en CMI daarom samen aan het komen tot één landelijk keurmerk voor professionele loopbaanbegeleiders.

 

Het doel

Noloc en CMI laten daarvoor de bestaande Noloc beroepserkenning en het oude keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL) los. Daarvoor in de plaats komt een nieuw keurmerk RL dat per 1 januari 2021 door Noloc wordt voortgezet (klik hier voor de verklaring uit 2018).


De werkwijze

Het ontwikkelen en implementeren van een gezamenlijk keurmerk vereist een nauwe samenwerking tussen beide organisaties. Er wordt achter de schermen in verschillende werkgroepen gewerkt aan:
- het uitwerken van het beroepsprofiel, het toetsingskader en het proces van (re)certificeren
- het systeem van mentoren, assessoren en intervisie/supervisie
- het inrichten van de bijbehorende organisatie
- de communicatie richting Noloc-leden, CMI-gecertificeerden, de markt en stakeholders.
 

Wat betekent dit voor jou?

Per 1 januari 2021 verandert er dus het nodige. Op deze website leggen we uit wat dit voor jou betekent. Hierbij maken we onderscheid tussen verschillende groepen. Wat betekent dit voor jou ....
 
als werkgever/opdrachtgever
Per 1 januari 2021 vervangt het keurmerk Register Loopbaanprofessional de beide bestaande keurmerken Noloc erkende loopbaanprofessional en CMI Register Loopbaanprofessional. 
Met de introductie van één gezamenlijk, landelijk keurmerk ontstaat voor de markt duidelijkheid welke loopbaanprofessionals door middel van toetsing hebben voldaan aan de daartoe gestelde hoge kwaliteitseisen. Op deze manier borgen we niet alleen de professionaliteit van de professional, maar ook de professionaliteit van het loopbaanvak. 

als Noloc erkende loopbaanprofessional
Voor Noloc erkende loopbaanprofessionals ontstaat er per 1 januari 2021 een overgangssituatie. Als gevolg van een overgangsregeling wordt je Noloc erkenning op dat moment automatisch omgezet in het keurmerk Register Loopbaanprofessional. Bij je eerstvolgende recertificering onder het nieuwe keurmerk is de overgangsregeling van toepassing. Deze houdt in dat je naast het voldoen aan de voorwaarden voor recertificering ook dient aan te tonen dat je de twee nieuwe onderdelen uit het beroepsprofiel (Loopbaantheorie en Methodisch werken) beheerst. 

als CMI Register Loopbaanprofessional
Voor CMI Register Loopbaanprofessionals ontstaat er per 1 januari 2021 een overgangssituatie. Als gevolg van een overgangsregeling wordt je RL-certificering op dat moment automatisch omgezet in het keurmerk Register Loopbaanprofessional. Bij je eerstvolgende recertificering onder het nieuwe keurmerk is de overgangsregeling van toepassing. Deze houdt in dat je naast het voldoen aan de voorwaarden voor recertificering ook dient aan te tonen dat je de twee nieuwe onderdelen uit het beroepsprofiel (Loopbaantheorie en Methodisch werken) beheerst. 

als Noloc aspirant-lid
Voor Noloc aspirant-leden ontstaat er per 1 januari 2021 een nieuwe situatie. Vanaf dat moment zal je bij je certificeringsaanvraag dienen aan te tonen aan de eisen van het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional te voldoen. De toetsing van deze eisen zal uit twee delen bestaan: een schriftelijke beoordeling van het aangeleverde dossier, en een aanvullende mondeling gesprek. Doelstelling van het mondelinge gesprek is tweeledig: een nadere toetsing van elementen in je dossier die nog niet voldoende overtuigend zijn aangetoond, en het in gesprek gaan over ontwikkelpunten ten behoeve je verdere doorontwikkeling als loopbaanprofessional. 
Tot 1 januari 2021 blijven de huidige Noloc erkenningseisen alsook de huidige wijze van toetsing van deze eisen bestaan. Mocht je voor 1 januari 2021 je Noloc erkenning willen behalen, en daardoor gebruik kunnen maken van de overgangsregeling voor Noloc erkende loopbaanprofessionals, dan dien je je erkenningsdossier vóór 01 december 2020 volledig ter beoordeling te hebben ingediend.

als Noloc externe aansluiter
Ben je als externe aansluiter aan Noloc verbonden, dan geldt voor jou een van onderstaande situaties:
1. Ik ben externe aansluiter en heb een geldige Noloc erkenning (=opgenomen in Noloc beroepsregister, geen lidmaatschap): dan geldt de situatie zoals beschreven onder het kopje ‘Noloc erkend loopbaanprofessional’
2. Ik ben externe aansluiter, nog geen Noloc erkenning behaald of langer dan een jaar verlopen:  dan geldt de situatie zoals beschreven onder het kopje ‘Noloc aspirant-lid’. Neem bij vragen contact op met het secretariaat van Noloc.

De overgangsregeling
Bekijk hier de overgangsregeling naar het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL).

Vragen en informatie
Vele vragen worden beantwoord in de vorm van een FAQ. Deze informatie wordt telkens aangevuld. Ook kunt u onze informatieflyer via deze link downloaden.


Nieuwsberichten