1. Home
  2. > Bijeenkomsten
  3. > Verdiepingsbijeenkomst "Van vast naar vloeibaar"
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen
Wanneer | 19-09-2018 Waar | Theater Meervaart Amsterdam
Wie | vanuit Noloc; Jouke Post
Verdiepingsbijeenkomst "Van vast naar vloeibaar"

Het maximale aantal deelnemers is 100 personen.

Beschrijving

De inspirerende wisselwerking tussen theorie en praktijk binnen loopbaanbegeleiding.

Waar en wanneer 
Deze verdiepingsbijeenkomst is voor alle leden en vindt plaats op woensdag 19 september 2018. Afmelden kan alleen via de website.

Locatie
Theater De Meervaart
Meer en Vaart 300
1068 LE AMSTERDAM (Nieuw-West)

Ontvangst
13.00 uur - Inloop met koffie en thee
13.30 uur - Aanvang bijeenkomst
17.00 uur - Einde bijeenkomst 

De verdiepingsbijeenkomst is bedoeld voor zowel beginnende, als ervaren loopbaanprofessionals.

Relevantie voor loopbaanprofessionals
Het wetenschappelijk denken over loopbanen is een interessant en dynamisch vakgebied, dat veel kansen biedt voor loopbaanprofessionals en jobcoaches voor reflectie en inspiratie. 

Onderwerp
In deze verdiepingsbijeenkomst zullen we verkennen wat de consequenties zijn van een transitionele arbeidsmarkt voor zowel het denken over loopbanen als de praktijk van loopbaanbegeleiding. Allereerst zullen kort en krachtig een aantal relevante trends en ontwikkelingen in het (wetenschappelijk) denken over loopbanen aan de orde komen. Hoe worden de actualiteit en de tijdgeest weerspiegeld in deze trends? Wat zijn kenmerkende verschillen? Welke uitdagingen worden zichtbaar? 

In het tweede deel van de bijeenkomst zullen we onderzoeken hoe de relatie is tussen deze ontwikkelingen in de loopbaantheorie en de (eigen) beroepspraktijk. Op welke manier werken theorieën door in het professionele handelen, direct of indirect? Welke inspiratie biedt dit type kennis voor het methodisch handelen van loopbaanprofessionals? Wat zijn mogelijkheden voor vernieuwing en professionalisering? 

Werkwijze
De bijeenkomst is een afwisselende mix van kennis, interactie en uitwisseling; Het eerste deel van de bijeenkomst is een plenair deel; het tweede deel is een uitwisseling in kleinere groepen. 

Achtergrond gastspreker
Jouke Post is docent theorie en methoden loopbaanbegeleiding aan de Academie Mens en Arbeid/Saxion Hogescholen en als docent verbonden aan de Master Loopbaanmanagement van de Open Universiteit. Daarnaast is hij werkzaam als loopbaanspecialist voor James, een initiatief van CNV Vakmensen.