1. Home
  2. > Bijeenkomsten
  3. > Klachten: voorkomen, oplossen en de rol van de gedragscode
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen
Wanneer | 08-10-2018 Waar | UNLP Amsterdam
Wie | Gerda de Jong
Klachten: voorkomen, oplossen en de rol van de gedragscode

Het maximale aantal deelnemers is 35 personen.

Beschrijving

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan vanaf maandag 27 augustus 2018.

Waar en wanneer 
Deze pilotbijeenkomst vindt plaats op maandag 8 oktober 2018. Afmelden kan alleen via de website.

Locatie
UNLP Amsterdam
Schipluidenlaan 4
1062 HE Amsterdam

Ontvangst
18.00 uur - Inloop met broodjes, koffie en thee
18.30 uur - Aanvang bijeenkomst
20.45 uur - Einde bijeenkomst 

Is het aanbod voor beginnende of ervaren loopbaanprofessionals? 
Voor beide groepen beginnende en ervaren loopbaanprofessionals en jobcoaches.

Welke voorkennis is vereist voor deelname?
Het verdient aanbeveling om vooraf de gedragscode  door te nemen met als doel om eigen ervaringen met / vragen over de code op de bijeenkomst te kunnen inbrengen. Wie (nog) niet zelf met de privacywetgeving AVG aan de slag is geweest adviseren wij met hetzelfde doel de E-cursus van Noloc van afgelopen seizoen nog eens te bekijken.

Relevantie voor loopbaan-professionals
Klachten van cliënten en opdrachtgevers kun je beter voorkomen. Het (aspirant) lidmaatschap van Noloc brengt met zich dat wij ons houden aan de gedragscode en aanspreekbaar zijn op ons gedrag. Het lidmaatschap en de code zijn een middel om ons als professionals kwalitatief te onderscheiden.

De leden van de raad voor de klachtenbehandeling zien toch regelmatig goed bedoelende loopbaanprofessionals ‘uit de bocht vliegen’.

Onderwerp
In de praktijk blijkt de naleving van de gedragscode en van tevoren goede afspraken maken over ieders rol met alle partijen soms lastig. Iedereen is bij aanvang optimistisch en het maken van afspraken op basis van de code wordt vaak gezien als niet nodig en een blijk van wantrouwen. Maar heldere afspraken, gebaseerd op een breed gedragen code, bieden ook duidelijkheid over ieders rol en wat je van elkaar kunt en mag verwachten.

Werkwijze
1. We geven uitleg en gaan met elkaar in gesprek aan de hand van de ervaringen die we als raad voor de klachtenbehandeling hebben opgedaan. Naast uitleg over de code gaan we in op een aantal specifieke vragen zoals je rol als onderaannemer. De aannemer/ het bureau is geen Noloc lid en heeft al standaardafspraken gemaakt met de opdrachtgever (en soms met de deelnemer), en houdt zich niet aan de code maar moet jij als uitvoerende zzp’er dat wel?

Andere afspraken die raken aan de code komen aan bod zoals:

  • Leveringsvoorwaarden, met name voor de financiële afspraken
  • De rol van de AVG

De werkwijze van de klachtenraad en tips als je een officiële klacht krijgt.

2. Onderlinge discussie over eigen ervaringen of ervaringen uit je omgeving. Positieve voorbeelden, maar ook situaties waar je langs de rand van de afgrond scheerde, maar gered werd omdat je excuses geaccepteerd werden en de ander het er bij liet zitten.

3. Dilemma discussie middels regie toneel. De inleiders acteren een dilemma. Daarna in groepen discussie en suggesties hoe het beter kan.

Achtergrond gastspreker
Gerda de Jong heeft ruim 15 jaar als loopbaan- en reïntegratieadviseur gewerkt. Sinds 2012 helpt zij als jurist om  ‘vastgelopen arbeidsrelaties’ op te lossen of (nog liever) te voorkomen. Binnen Noloc is zij vanaf 2006 actief geweest als regio-coördinator en in diverse commissies. Sinds 2016 is zij lid van de Raad voor de Klachtenbehandeling van Noloc.

De leden van de raad voor de klachtenbehandeling zijn allen ervaren loopbaanadviseurs met een langjarige ervaring in verschillende adviesrollen.