1. Home
  2. > Bijeenkomsten
  3. > Hoe beoordeelt het UWV de re-integratieactiviteiten in het kader van spoor 2?
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen
Wanneer | 05-07-2018 Waar | Dominicanen Klooster
Wie | Katja Bosboom
Hoe beoordeelt het UWV de re-integratieactiviteiten in het kader van spoor 2?

Het maximale aantal deelnemers is 37 personen.

Beschrijving

Aanmelden voor deze bijeenkomst is mogelijk vanaf 24 mei 2018.

Waar en wanneer 
Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 juli 2018. 

Locatie
Dominicanen Klooster
Assendorperstraat 29
8012 DE Zwolle

Ontvangst
18.00 uur - Inloop met broodjes, koffie en thee
18.30 uur - Aanvang bijeenkomst
20.45 uur - Einde bijeenkomst 

Is het aanbod voor beginnende of ervaren loopbaanprofessionals? 
Voor iedere loopbaanprofessional die met spoor-2 te maken heeft of in brede zin met de wet verbetering Poortwachter.

Voorkennis vereist?
Basale kennis van Wet verbetering Poortwachter e/o re-integratie.

Relevantie voor loopbaanprofessionals:
De workshop is relevant voor coaches die re-integratietrajecten doen; zowel re-integratie bij de eigen werkgever als re-integratie elders op de arbeidsmarkt.

Onderwerp:
Hoe beoordeelt het UWV de re-integratieactiviteiten ten aanzien van 2e- spoor-trajecten?
Als (re-integratie-)coach of begeleider kun je door een opdrachtgever worden gevraagd om een medewerker te begeleiden naar ander passend werk elders op de arbeidsmarkt. Dergelijke 2e-spoor-trajecten komen voort uit de verplichtingen die er vanuit de Wet verbetering Poortwachter (WvP) gelden voor werkgever en werknemer.

Een werkgever mag de begeleiding van een werknemer ook zelf doen, maar moet dit dan wel actief oppakken en het er niet ‘maar even bij doen’. Dan is het zaak om vanuit de verplichtingen een re-integratie bedrijf of coach in te schakelen.

Een leuke opdracht en waarschijnlijk volgen er na één traject ook meerdere.

Maar…. Als je de re-integratie vanuit de WvP begeleidt betekent dit ook dat je onderdeel van die wetgeving uitmaakt en dus ook zicht moet hebben op de verplichtingen die gelden voor de werkgever èn de werknemer.

Als begeleider/coach van een re-integratietraject ben je niet alleen bezig met de cliënt/medewerker, maar speel je ook een belangrijke rol binnen de wet- en regelgeving en kan een opdrachtgever ook op basis van jouw inbreng een sanctie (loondoorbetalingsverplichting van maximaal 1 jaar) opgelegd krijgen.

Hoe weet je waaraan je moet voldoen? Wat is passende arbeid? Wat is het belang van de rapportage(s)? Wat mag en moet je communiceren naar de opdrachtgever zodat die zijn wettelijke rol kan vervullen?

En hoe zit dat met privacygevoelige informatie in het kader van de informatieverstrekking naar de opdrachtgever in relatie tot de verantwoordelijkheden die de opdrachtgever heeft tot het monitoren van de re-integratie-inspanningen van een werknemer?

Hoe zit dat met loyaliteit naar de cliënt (werknemer)? Wat is sanctie waardig gedrag? Wat is een bevredigend resultaat van de re-integratie Hoe zit dat met de combinatie en de spanning spoor 1 en (gelijktijdig) spoor 2? Betekent een detachering: einde inspanning?

Deze aspecten komen allemaal aan de orde in deze praktische kennissessie.

Werkwijze
Een interactieve kennisoverdracht met ruimte voor vragen vanuit de dagelijkse praktijk. Doel is het bieden van praktisch toepasbare kennis en concrete handvatten.

Achtergrond gastspreker
Katja Bosboom heeft ruime ervaring als re-integratie- en loopbaancoach en is geregistreerd bij Noloc. Naast verzuimspecialist en arbeidsdeskundig adviseur is zij trainer voor werkgevers en verzorgt zij, vaak samen met collega Sandra Tromp-Brouwer, kennissessies op het gebied van sociale zekerheid. Katja heeft veel kennis en ervaring op het gebied van verandertrajecten.
Als coach ondersteunt zij werkgevers en leidinggevenden bij verzuim en ontslag. Vanuit kennis en ervaring werkt zij ook voor het UWV op interim basis. Er is haar veel aan gelegen dat professionals over kennis beschikken en zich bewust zijn van de intentie van wet- en regelgeving naast de letter van de wet.