13
06
19

Werken aan je Noloc Beroepserkenning voor Loopbaanprofessionals

Waar: Droom! Elst (GLD)

Noloc volgt nauwlettend de coronamaatregelen ten aanzien van evenementen en samenkomsten. Voor alle Noloc-bijeenkomsten in mei en juni zijn wij momenteel aan het inventariseren of deze online toch doorgang kunnen hebben of dat wij deze verplaatsen naar een later moment in het jaar. Ook zijn wij druk doende om extra webinars in te lassen zodat we ons allemaal ook in deze periode kunnen blijven bijscholen in ons vak. Wij wijzen je er graag op dat het ook mogelijk is om alle webinars die al hebben plaatsgevonden hier terug te kijken.

Waar en wanneer 
Deze mentoraatbijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 juni 2019. Aanmelden is mogelijk vanaf donderdag 2 mei. 

Locatie
Droom!
Nieuwe Aamsestraat 32
6662 ND Elst

Ontvangst
18.00 uur - Inloop met broodjes, koffie en thee
18.30 uur - Aanvang bijeenkomst
20.45 uur - Einde bijeenkomst 

Je bent aspirant lid geworden met de bedoeling om de Noloc Beroepserkenning te behalen en gebruik te maken van de vele voordelen die het volledige lidmaatschap biedt. Belangrijk aspect is, dat de beroepserkenning zowel jouw werk als je positie als loopbaanprofessional in de markt versterkt.

Bij aanmelding heb je drie jaar de tijd gekregen om een dossier op te bouwen. Fijn dat je eraan wilt beginnen en er tijd voor vrij wilt maken. Het geeft voldoening om bij je dossiervorming al je kennis en kunde op een rijtje te zetten. Het is leuk om je succesverhalen nog eens door te nemen en hierop te reflecteren. Dat geeft energie en je leert ervan. En hoe gaaf is het als je straks je erkenning hebt gehaald!

Om je te ondersteunen bij het opbouwen van je dossier kun jij je aanmelden voor de workshop ‘Werken aan je NOLOC Beroepserkenning voor Loopbaanprofessionals’. Deze wordt gegeven door mentoren van de Noloc. Omdat de Noloc-beroepserkenning en de CMI-certificering in 2020 in elkaar worden gevlochten adviseren wij je om nu alvast met je dossiervorming te beginnen.

Om zoveel mogelijk uit de workshop te kunnen halen is het noodzakelijk dat je voorbereidende werkzaamheden doet. Tijdens de workshop kun je dan gerichte vragen stellen en krijg je feedback op je Beroepsgerichte CV en je casus, zodat je die daarna beter kunt uitwerken. Deelname aan de workshop vergroot de kans dat je dossier in één keer wordt goedgekeurd en dat je de status van ‘Noloc erkend Loopbaanprofessional’ verwerft.

Voorbereidende werkzaamheden (verplicht)

  1. Open de pagina Noloc Erkend Loopbaanprofessional, hier vind je alle punten die hieronder worden genoemd.
  2. Kijk goed of je aan de harde eisen voor erkenning voldoet (punt 3 en punt 8).
  3. Meld je vervolgens aan voor het beroepsregisterdossier (punt 6).
  4. Na aanmelding krijg je toegang tot je persoonlijk elektronisch dossier in BOX. Maak de BOX aan. Als je bent aangemeld, dan is er vanuit het systeem geen termijn waarbinnen jij je dossier moet indienen.
  5. Bestudeer het toetsingskader loopbaanprofessional (punt 3).
  6. Bestudeer ook de toelichting op het toetsingskader en het beoordelingskader (punt 4).
  7. Lees goed wat de eisen zijn voor het Beroepsgerichte CV en de casus beschrijving.
  8. Maak alvast een begin met je Beroepsgerichte CV en de casus. Want hiermee ga je verder aan de slag tijdens de workshop!
  9. Neem CV, casus en je eigen laptop of iPad mee naar de workshop.

Uitvoerders workshop
Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Petra Matser en Annemiek van der Velden.

16 / 33 personen aangemeld.