Terug naar overzicht

27
05
19

Stembevrijding – persoonlijke groei door vrije expressie

Wie: Evert Vos
Waar: Dominicanenklooster Zwolle

Noloc volgt nauwlettend de coronamaatregelen ten aanzien van evenementen en samenkomsten. Nu we elkaar weer in beperkte(re) aantallen en met aangescherpte maatregelen mogen ontmoeten zijn wij druk doende de fysieke bijeenkomsten opnieuw te plannen. Uiteraard conform de richtlijnen en in nauw overleg met de betrokken locaties om ieders veiligheid te waarborgen. Ook blijven wij webinars en online workshops aanbieden. Wij wijzen je er graag op dat het ook mogelijk is om alle webinars die al hebben plaatsgevonden terug te kijken, klik hier.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan vanaf maandag 15 april 2019.

Waar en wanneer 

Deze regiobijeenkomst vindt plaats op maandag 27 mei 2019.

Locatie
Dominicanenklooster Zwolle
Assendorperstraat 29
8012 DE Zwolle

Ontvangst
18.00 uur - Inloop met broodjes, koffie en thee
18.30 uur - Aanvang bijeenkomst
20.45 uur - Einde bijeenkomst 

Relevantie voor loopbaanprofessionals
Stembevrijding wint aan populariteit en krijgt ook in de media regelmatig aandacht. Binnen het domein van de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling is het fenomeen relatief nieuw en sterk in ontwikkeling.

Of het nu om persoonlijk leiderschap, communicatie en samenwerking in teams of presentatievaardigheden gaat, werken met de stem kan een krachtige en effectieve procesversneller zijn. In mijn jarenlange ervaring als loopbaanprofessional, coach en trainer heb ik ervaren hoe werken met de stem een krachtige bijdrage kan leveren aan zowel de ontwikkeling van het individu alsook groepen.  

Onderwerp
Vrije expressie draagt bij aan het vergroten van zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen en nodigt uit tot het zetten van moedige stappen in leven en werk. Jezelf vrij leren uiten maakt weerbaarder en stimuleert vrijheid in denken en doen. Versterkt autonomie en draagt bij aan persoonlijk leiderschap. Meer stevigheid in communicatie- en presentatievaardigheden.

Werkwijze
Het accent ligt op leren door te doen en te ervaren. Daarnaast zal een korte inleiding worden gegeven over de methodiek en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en een evaluatie.

Achtergrond gastspreker
Evert Vos is zelfstandig gevestigd stembevrijder, loopbaanprofessional, trainer en coach. Meer dan 10 jaar ervaring in loopbaanbegeleiding en in het coachen van individuen en groepen in veranderingsprocessen. Zowel in-company en als ZZP-er.

Expert als het gaat om persoonlijk leiderschap, empowerment, effectieve communicatie en presentatievaardigheden. Veel ervaring met professionals in mensgerichte beroepen, managers en startend ondernemers. Voor meer informatie zie www.evertvos.com.
Daarnaast oprichter en mede-eigenaar van Stembevrijding Groningen. Zie www.stembevrijding-groningen.nl.

33 / 37 personen aangemeld.