08
12
21

Openbare Ledenraadsvergadering

Waar: ZOOM

COVID-19

Noloc volgt nauwlettend de corona-maatregelen ten aanzien van evenementen en samenkomsten. Alle Noloc-bijeenkomsten vinden de komende tijd alleen online plaats; wij bieden regelmatig nieuwe webinars, online workshops en e-learnings aan. Binnen de Noloc Academie vind je naast alle Noloc webinars een nog veel uitgebreider aanbod van interessante webinars en e-learnings. Kijk onder Mijn Noloc hoe je kunt inloggen op de online leeromgeving.

Noloc-leden kunnen deze Ledenraadsvergadering bijwonen (conform artikel 3:10 van het Huishoudelijk Reglement) als toehoorder, indien zij hiertoe een verzoek doen aan de voorzitter van de ledenraad via info@noloc.nl.

Locatie: vanwege de huidige omstandigheden wordt deze vergadering gehouden via ZOOM.

Aanvang: 16.00 uur 
Einde: ca. 17.30 uur 

Ter besluitvorming staat op de agenda de vernieuwde Gedragscode, het Beroepsprofiel voor de Jobcoach en de Begroting en het Jaarplan voor 2022. Daarnaast ligt er een voordracht van de selectiecommissie en een advies van het Bestuur om Angelique Jansen in mei 2022 te benoemen als de nieuwe voorzitter van Noloc. Voor herbenoeming in de Raad van Klachtenbehandeling zijn voorgedragen Elisabeth Bonga (voorzitter) en Gerda de Jong (extern lid).


Agenda en bijbehorende documenten zijn minimaal een week van tevoren te downloaden in de bibliotheekmap (besloten deel, eerst inloggen).