09
12
20

Ledenraadsvergadering

Waar: ZOOM

COVID-19

Noloc volgt nauwlettend de corona-maatregelen ten aanzien van evenementen en samenkomsten. Alle Noloc-bijeenkomsten vinden de komende tijd alleen online plaats; wij bieden regelmatig nieuwe webinars, online workshops en e-learnings aan. Binnen de Noloc Academie vind je naast alle Noloc webinars een nog veel uitgebreider aanbod van interessante webinars en e-learnings. Kijk onder Mijn Noloc hoe je kunt inloggen op de online leeromgeving.

Noloc-leden kunnen deze Ledenraadsvergadering bijwonen (conform artikel 3:10 van het Huishoudelijk Reglement) als toehoorder, indien zij hiertoe een verzoek doen aan de voorzitter van de ledenraad via info@noloc.nl.

Locatie: vanwege de huidige omstandigheden wordt deze vergadering gehouden via ZOOM.

Aanvang: 16.00 uur 
Einde: ca. 17.30 uur 

Agenda en bijbehorende documenten zijn minimaal een week van tevoren te downloaden in de bibliotheekmap (besloten deel, eerst inloggen).