Terug naar overzicht

27
05
20

Ledenraadsvergadering

Waar: ZOOM

Noloc volgt nauwlettend de coronamaatregelen ten aanzien van evenementen en samenkomsten. Voor alle Noloc-bijeenkomsten in mei en juni zijn wij momenteel aan het inventariseren of deze online toch doorgang kunnen hebben of dat wij deze verplaatsen naar een later moment in het jaar. Ook zijn wij druk doende om extra webinars in te lassen zodat we ons allemaal ook in deze periode kunnen blijven bijscholen in ons vak. Wij wijzen je er graag op dat het ook mogelijk is om alle webinars die al hebben plaatsgevonden hier terug te kijken.

Noloc-leden kunnen deze Ledenraadsvergadering bijwonen (conform artikel 3:10 van het Huishoudelijk Reglement) als toehoorder, indien zij hiertoe een verzoek doen aan de voorzitter van de ledenraad via info@noloc.nl.

Locatie: vanwege de huidige omstandigheden wordt deze vergadering gehouden via ZOOM.

Aanvang: 16.00 uur 
Einde: ca. 17.00 uur 

Agenda en bijbehorende documenten zijn minimaal een week van tevoren te downloaden in de bibliotheekmap (besloten deel, eerst inloggen).